Szkolenie „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 czerwca 2019

17 czerwca 2019 r. w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, nowych obowiązkach administratora danych osobowych, zasadach przetwarzania danych osobowych, powoływania inspektora ochrony danych osobowych, itp.. Wzięły w nim udział 24 osoby bezpośrednio zaangażowane w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Dr Bartosz Mendyk – Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Autor publikacji na temat danych osobowych m. in. w Municipium, Portalu Samorządowym, Gazecie Prawnej, w tym dwóch publikacji książkowych. Inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu podmiotach.

Prezentacja ze szkolenia