Szkolenie “Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 września 2019

10 września 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. najważniejszych zmian, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, nowych obowiązkach administratora danych osobowych, zasadach przetwarzania danych osobowych, powoływania inspektora ochrony danych osobowych, itp.. Wzięło w nim udział 26 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Dr Bartosz Mendyk – Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Autor publikacji na temat danych osobowych m. in. w Municipium, Portalu Samorządowym, Gazecie Prawnej, w tym dwóch publikacji książkowych. Inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu podmiotach.

Pobierz plik:
Prezentacja ze szkolenia