Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 maja 2018

Dnia 13 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”, adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarzadzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono do 05.06.2018 r. Jednakże, w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ oraz ograniczoną liczbą miejsc, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona z dniem 24.05.2018 r.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!