Rekrutacja zakończona – szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach RPO WZ 2014-2020 (Szczecin)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 16 kwietnia 2018

Dnia 11 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono na 27.04.2018 r. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została już zakończona.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!