Rekrutacja zakończona – Szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 czerwca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie  z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli.

Termin i miejsce szkolenia:

  • 24 czerwca 2019 r. – formularz zgłoszeniowy
  • Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41
  • Forma: szkolenie w formie warsztatu
  • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Termin przesyłania zgłoszeń ustalono do 17.06.2018 r. Jednakże, w związku z ograniczoną liczbą miejsc i dużym zainteresowaniem udziałem w szkoleniu ze strony Beneficjentów RPO WZ, uprzejmie informujemy, że rekrutacja została zakończona 12.06.2019 r. o godz. 14.00.

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!