Święto samorządowców w Koszalinie. Razem dla Pomorza Zachodniego

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 5 czerwca 2018

„Razem dla Pomorza Zachodniego” – pod takim hasłem odbyły się w poniedziałek w Koszalinie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, organizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W programie znalazł się m.in. wykład jednego ze współtwórców reformy administracyjnej, sędziego Jerzego Stępnia.

Dzień Samorządu Terytorialnego został zorganizowany z okazji 20-lecia uchwalenia reformy administracyjnej, która powołała do życia województwa samorządowe i powiaty. Udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego wzięli samorządowcy wszystkich szczebli, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, instytucji kultury.

Wydarzenie otworzył prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Następnie wystąpienie pod hasłem „Partnerstwo samorządów na rzecz silnego regionu” zaprezentował marszałek Olgierd Geblewicz. Jerzy Stępień wygłosił wykład będący refleksją nad rozwojem samorządności w Polsce w minionym dwudziestoleciu. Poruszył również temat tego, jak polskie regiony zmieniają się z pomocą funduszy unijnych.

Pracownicy  Biura Informacji  i Promocji  Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie informowali o możliwościach wsparcia oraz planowanych naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.