Zachodniopomorskie Magnolie EFS

Dodano przez: Daniel Sawicki | 17 grudnia 2018

KATEGORIA: INWESTYCJA W EDUKACJE

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny p.w. św. Józefa (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Gmina Miasto Szczecin

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Gmina Miasto Koszalin

KATEGORIA: INWESTYCJE W KADRY

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Różewscy Spa sp.j. (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Konsbud

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Hotel WellnessProVita Agnieszka Trafas

KATEGORIA: NAJLEPSZY BENEFICJENT RPO WZ

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Gmina Miasto Koszalin (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Vivid Consulting sp. z o.o.

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Gmina Miasto Szczecin / MOPR Szczecin

KATEGORIA: MŁODZI  W AKCJI

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Mariusz Malczyk (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Tomasz Hoderny

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Mateusz Gierasimow

KATEGORIA: NAJLEPSZY BENEFICJENT PO WER

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Powiat Gryfiński – Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

KATEGORIA: RÓWNOŚĆ SZANS

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Szczecinie (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Niepubliczna Placówka Oświatowa Monika Ferenszkiewicz

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – „Kasznia I Syn” Zbigniew Kasznia

KATEGORIA: AMBASADOR EFS

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Zygmunt Pyszkowski (Laureat)

KATEGORIA: BENEFICJENT Z PASJĄ

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Fundacja Nauka dla Środowiska (Laureat)

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – 4C Centrum Ekonomi Społecznej sp. z o.o.

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018 – Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie