Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Trzy płaszczyzny – wspólny cel

Z problemami czy trudnościami w wychowywaniu dzieci spotykają się zarówno rodzice, jak i prawni opiekunowie. One były, są i będą. Trudno ich uniknąć w procesie wychowawczym młodego człowieka. Czasami problemy z wychowaniem dzieci wynikają się z problemów rodzinnych i niejednokrotnie problemy te są skrywane w zaciszu domowym. Nie zawsze potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, […]

2019-09-27

OPEN MIND – otwarty umysł (i serce)!

Kiedy Szczecin, Warszawa i … Paryż współpracują, aby podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie zdali wystandaryzowany, międzynarodowy egzamin językowy oznacza tylko jedno – ktoś ma wielkie serce, otwarty umysł i nie zna słowa „niemożliwe”! „Nasi podopieczni ciągle pytają kiedy angielski!” – śmieje się Pani Anna Kozłowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie. To właśnie […]

2019-09-12

Pasja i praca – czy warto je łączyć?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego „pasja” to m.in. «wielkie zamiłowanie do czegoś», do czegoś co przynosi nam radość, energię i poczucie spełnienia. Pasja wzmaga również zaangażowanie w to, co robimy. Sprawia, że jeśli się za coś zabieramy, to robimy to na 100%, oddając się temu w pełni. Pasja jest tym, co robimy, kiedy za […]

2019-09-10

Stolarz- zawód w dechę

Szczecińskie Szkoły Salezjańskie od ponad 20 lat kształcą młodzież w zawodach stolarskich. Część z nich wybiera ten zawód, by kontynuować rodzinną tradycję, inni żeby zdobyć dobrze płatny zawód. W październiku 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz” w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie […]

2019-06-03

Zachodniopomorskie włącza społecznie!

Ponad 120 mln euro przeznaczono na wsparcie osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w naszym regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W kwietniu, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej udali się w podróż po naszym województwie, aby na własne oczy przekonać się jak, dzięki m.in. środkom z […]

2019-05-10

Odczarować warsztaty

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest ściśle określona i umocowana w prawie. Określone zostały zasady funkcjonowania, zasady finansowania oraz cały zakres działalności. Mówi się w nich o rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej oraz o zaradności osobistej i samodzielności, jednak żaden paragraf nie mówi o wartości dodanej jaką jest wzrost samooceny i zadowolenia z życia osób uczestniczących w […]

2019-04-24

Bo praca też jest ważna.

W pierwszych czterech miesiącach 2017 roku, na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeprowadzono „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”. Głównym celem tego badania było zdiagnozowanie i zweryfikowanie potrzeb specyficznych dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami, z punktu widzenia tych osób. Wśród spontanicznie wskazywanych obszarów dominowały trzy, kluczowe potrzeby: w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego życia, związane z […]

2019-03-21

Czas zawodowców

Rozwój gospodarczy regionu to pochodna m.in. profesjonalizmu pracowników, który bazuje na ich wykształceniu, doświadczeniu, kompetencjach i kwalifikacjach. W wielu branżach stagnacja zawodowa oznacza po prostu regres. Od kilku lat w Polsce podejmowane są działania służące podnoszeniu jakości kursów i szkolnictwa zawodowego. Lepsze dostosowanie kompetencji pracowników do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększa bowiem szanse na zatrudnienie […]

2019-03-18

Zapewnić wytchnienie

Jest taka praca w wymiarze 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, do końca życia. Nie przewiduje ponadto urlopów, a właściwie nawet czasu wolnego, pozwalającego na uporanie się ze sprawami dnia codziennego. Wyjątkowo nisko płatna, jeśli w ogóle. Ponadto od pracownika wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu nauk medycznych, tężyzna fizyczna i wysoka odporność […]

2019-03-01

Tu nie ma miejsca na stereotypy! Tu się pracuje!

To nie osoby niepełnosprawne są niegotowe do pojawienia się na rynku pracy, ale rynek pracy nie jest gotowy,aby ich przyjąć. Dlatego, powstają takie miejsca jak to. Miejsca, które burzą stereotyp osoby niepełnosprawnej, jako niezdolnej do podjęcia zatrudnienia. Poznajcie Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie. Stworzyć ZAZ Co 10 mieszkaniec powiatu goleniowskiego boryka się z trudnościami wynikającymi […]

2019-02-27