Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

„Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, dlaczego szkolnictwo zawodowe jest ważne?

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ. Kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Zasadniczej […]

2020-04-15

Przedszkole integracyjne – uczą się być razem

Kiedyś rzeczywiście było tak, że przedszkola służyły pracującym rodzicom, ale dziś nie to jest najważniejszą racją ich istnienia. Kiedy w XIX wieku powstawały pierwsze przedszkola, miały służyć przede wszystkim bezpiecznemu przechowaniu dzieci w czasie, gdy ich rodzice zajęci byli pracą. Jednak w II połowie XX wieku, razem z odkryciami dynamicznie rozwijającej się wtedy psychologii dziecka, […]

2020-03-20

Podwórko – wychowuje i uczy życia?

Jak wskazują przeprowadzone badania, do problemów społecznych dzieci i młodzieży należą głównie uzależnienie od internetu i gier komputerowych, brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, ale również brak pozytywnych wzorców i autorytetów, alkohol i papierosy. To nieprzystosowanie społeczne wyraża się problemami w funkcjonowaniu dziecka w ważnych dla systemu społecznego rolach, ale i także w przejawianiu ryzykownych […]

2020-03-10

Inwestycja w kadry kluczem do sukcesu

Pracownicy to potencjał w który warto inwestować. Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powinien więc być, podstawową wartością zarówno dla firmy, jak i dla niego samego. Czy zawsze musi wiązać się to z ogromnymi kosztami? Często wystarczy dobrze się rozejrzeć i okazuje się, że są różne […]

2020-01-24

Szkoły i fundusze europejskie – inwestycją w edukację

Wiedza i ludzie, a także praktyczna nauka zawodu to najcenniejsze zasoby, które wpływają na rozwój naszego regionu. Dlatego tak ważne jest by już od wczesnych lat wspierać młodych ludzi, stwarzając im idealne warunki do nauki i zdobywania wiedzy. Szkoły zawodowe i ich popularności to odpowiedź na oczekiwania rynku pracy, który potrzebuje fachowców z konkretnymi umiejętnościami […]

2020-01-09

Rewitalizacja społeczna szansą na trwałą zmianę.

Rewitalizacja większości z nas kojarzy się z działaniami inwestycyjnymi mającymi na celu zmodernizowanie, odrestaurowanie czy rekultywację zdegradowanej części miasta. Często kojarzy nam się z działaniami prowadzonymi na terenach poprzemysłowych dużych miast. Jednak rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest […]

2019-12-31

Kolejni rodzice wrócą do pracy!

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Polsce działało 3776 żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 uległa poprawie w stosunku do roku 2018 r.  i w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 21,0%), jak również […]

2019-12-09

Aby byli szczęśliwsi…

W tym momencie zatrudniają 4 osoby. Wszystkie z niepełnosprawnością intelektualną, niektóre z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niebawem dołączy piąta. Pan, który dotychczas był uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej pracować będzie w food trucku. Takim z daniami śniadaniowymi i przekąskami – tłumaczy nam Pan Zdzisław Gorący, prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi kawiarenkę połączoną z galerią wyrobów tworzonych […]

2019-11-22

Drogie Panie! Badajmy się!

Nowotwór piersi. Dotyczy coraz większej ilości kobiet. Im wcześniej wykryty, tym bardziej wyleczalny. Teoretycznie każda z nas o tym wie. Niestety nie każda daje sobie szansę na równą z nim walkę. Tymczasem posiadamy skuteczny oręż – profilaktykę.  Celem unijnego projektu Moja Mammografia – Moje Życie realizowanego przez Geneva Trust Sp. z.o.o. jest sprawić, aby była […]

2019-10-14

Jak działać to tylko kompleksowo!

Nie ma możliwości, by wspólnota, jaką jest gmina, sprawnie działała w przypadku, gdy nie próbuje się działać kompleksowo i na wielu płaszczyznach rozwiązywać problemy, które dotykają lokalną społeczność. Działania w obszarach związanych z włączeniem społecznym, rynkiem pracy czy zagadnieniami związanymi w edukacją pozwalają na wdrożenie systemowych rozwiązań mających wpływ na wszystkich mieszkańców. Dokładnie o tym […]

2019-10-07