Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

Szkoły i fundusze europejskie – inwestycją w edukację

Wiedza i ludzie, a także praktyczna nauka zawodu to najcenniejsze zasoby, które wpływają na rozwój naszego regionu. Dlatego tak ważne jest by już od wczesnych lat wspierać młodych ludzi, stwarzając im idealne warunki do nauki i zdobywania wiedzy. Szkoły zawodowe i ich popularności to odpowiedź na oczekiwania rynku pracy, który potrzebuje fachowców z konkretnymi umiejętnościami […]

2020-01-09

Rewitalizacja społeczna szansą na trwałą zmianę.

Rewitalizacja większości z nas kojarzy się z działaniami inwestycyjnymi mającymi na celu zmodernizowanie, odrestaurowanie czy rekultywację zdegradowanej części miasta. Często kojarzy nam się z działaniami prowadzonymi na terenach poprzemysłowych dużych miast. Jednak rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest […]

2019-12-31

Kolejni rodzice wrócą do pracy!

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Polsce działało 3776 żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Sytuacja w zakresie opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3 uległa poprawie w stosunku do roku 2018 r.  i w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła zarówno liczba żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych (o 21,0%), jak również […]

2019-12-09

Aby byli szczęśliwsi…

W tym momencie zatrudniają 4 osoby. Wszystkie z niepełnosprawnością intelektualną, niektóre z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Niebawem dołączy piąta. Pan, który dotychczas był uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej pracować będzie w food trucku. Takim z daniami śniadaniowymi i przekąskami – tłumaczy nam Pan Zdzisław Gorący, prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi kawiarenkę połączoną z galerią wyrobów tworzonych […]

2019-11-22

Drogie Panie! Badajmy się!

Nowotwór piersi. Dotyczy coraz większej ilości kobiet. Im wcześniej wykryty, tym bardziej wyleczalny. Teoretycznie każda z nas o tym wie. Niestety nie każda daje sobie szansę na równą z nim walkę. Tymczasem posiadamy skuteczny oręż – profilaktykę.  Celem unijnego projektu Moja Mammografia – Moje Życie realizowanego przez Geneva Trust Sp. z.o.o. jest sprawić, aby była […]

2019-10-14

Jak działać to tylko kompleksowo!

Nie ma możliwości, by wspólnota, jaką jest gmina, sprawnie działała w przypadku, gdy nie próbuje się działać kompleksowo i na wielu płaszczyznach rozwiązywać problemy, które dotykają lokalną społeczność. Działania w obszarach związanych z włączeniem społecznym, rynkiem pracy czy zagadnieniami związanymi w edukacją pozwalają na wdrożenie systemowych rozwiązań mających wpływ na wszystkich mieszkańców. Dokładnie o tym […]

2019-10-07

Trzy płaszczyzny – wspólny cel

Z problemami czy trudnościami w wychowywaniu dzieci spotykają się zarówno rodzice, jak i prawni opiekunowie. One były, są i będą. Trudno ich uniknąć w procesie wychowawczym młodego człowieka. Czasami problemy z wychowaniem dzieci wynikają się z problemów rodzinnych i niejednokrotnie problemy te są skrywane w zaciszu domowym. Nie zawsze potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, […]

2019-09-27

OPEN MIND – otwarty umysł (i serce)!

Kiedy Szczecin, Warszawa i … Paryż współpracują, aby podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie zdali wystandaryzowany, międzynarodowy egzamin językowy oznacza tylko jedno – ktoś ma wielkie serce, otwarty umysł i nie zna słowa „niemożliwe”! „Nasi podopieczni ciągle pytają kiedy angielski!” – śmieje się Pani Anna Kozłowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie. To właśnie […]

2019-09-12

Pasja i praca – czy warto je łączyć?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego „pasja” to m.in. «wielkie zamiłowanie do czegoś», do czegoś co przynosi nam radość, energię i poczucie spełnienia. Pasja wzmaga również zaangażowanie w to, co robimy. Sprawia, że jeśli się za coś zabieramy, to robimy to na 100%, oddając się temu w pełni. Pasja jest tym, co robimy, kiedy za […]

2019-09-10

Stolarz- zawód w dechę

Szczecińskie Szkoły Salezjańskie od ponad 20 lat kształcą młodzież w zawodach stolarskich. Część z nich wybiera ten zawód, by kontynuować rodzinną tradycję, inni żeby zdobyć dobrze płatny zawód. W październiku 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz” w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie […]

2019-06-03