Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

Nie ma jak w domu…

Zastanawiałeś się pewnie nie raz na jaką pomoc mogą liczyć jeszcze dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej?, jak i kto może wesprzeć ich w osiąganiu swoich celów i marzeń? Przedstawiamy kolejną organizację pożytku publicznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), które pomaga w trudnych, często bardzo indywidualnych i nadzwyczajnych sytuacjach. Jest najstarszym […]

2020-08-20

Świetlice środowiskowe – pakiet korzyści i kuźnia uśmiechów

Są takie miejsca gdzie pomaga się dzieciom w nauce, organizuje czas wolny, rozwija zainteresowania, kulturę osobistą, poprawia sprawność fizyczną, rozwija umiejętności interpersonalne, wspiera rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Wszystkie te korzyści […]

2020-07-23

Rodzina jest najważniejsza – pokonać wykluczenie społeczne

Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają, z różnych przyczyn pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Pojawienie się terminu wykluczenia społecznego jest konsekwencją odkrycia, że w nowoczesnych społeczeństwach, część osób, pomimo formalnego braku przeszkód, jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Jest to związane z brakiem umiejętności […]

2020-06-16

Wychowywać ze wsparciem

Są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych […]

2020-05-26

Wielofunkcyjne podwórko skrojone na miarę

Większość z nas lubi wyobrażać sobie jak będzie wyglądać nasze podwórko. Lubimy planować  gdzie posadzimy drzewa, kwiaty, a gdzie będzie trawnik. Sami wiemy najlepiej, w którym miejscu będzie nam się dobrze wypoczywać, a gdzie należy wygospodarować miejsce na aktywne spędzanie czasu. Wielu z nas marzy o takim wielofunkcyjnym podwórku skrojonym na miarę. Łatwo jest wprowadzać […]

2020-05-18

SZOWES – we wspólnym działaniu siła

Jest ich 60 na terenie całego kraju. W ich skład wchodzi ponad 140 instytucji, fundacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Zaangażowanych w ich działalność są setki pracowników. Pomagają tysiącom podmiotów wspierając pośrednio miliony ludzi. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to o nich mowa. Obecnie, w Polsce mamy 1169 zarejestrowanych przedsiębiorstw społecznych, z czego 33 fundacji, spółdzielni socjalnych […]

2020-04-30

„Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, dlaczego szkolnictwo zawodowe jest ważne?

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ. Kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Zasadniczej […]

2020-04-15

Przedszkole integracyjne – uczą się być razem

Kiedyś rzeczywiście było tak, że przedszkola służyły pracującym rodzicom, ale dziś nie to jest najważniejszą racją ich istnienia. Kiedy w XIX wieku powstawały pierwsze przedszkola, miały służyć przede wszystkim bezpiecznemu przechowaniu dzieci w czasie, gdy ich rodzice zajęci byli pracą. Jednak w II połowie XX wieku, razem z odkryciami dynamicznie rozwijającej się wtedy psychologii dziecka, […]

2020-03-20

Podwórko – wychowuje i uczy życia?

Jak wskazują przeprowadzone badania, do problemów społecznych dzieci i młodzieży należą głównie uzależnienie od internetu i gier komputerowych, brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu, ale również brak pozytywnych wzorców i autorytetów, alkohol i papierosy. To nieprzystosowanie społeczne wyraża się problemami w funkcjonowaniu dziecka w ważnych dla systemu społecznego rolach, ale i także w przejawianiu ryzykownych […]

2020-03-10

Inwestycja w kadry kluczem do sukcesu

Pracownicy to potencjał w który warto inwestować. Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powinien więc być, podstawową wartością zarówno dla firmy, jak i dla niego samego. Czy zawsze musi wiązać się to z ogromnymi kosztami? Często wystarczy dobrze się rozejrzeć i okazuje się, że są różne […]

2020-01-24