Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Wesołe przedszkolaki – jak Gmina Trzebiatów dba o najmłodszych

Od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałym na jej obszarze. Jest to jedno z wielu zadań własnych gminy i to właśnie na włodarzach spoczywa ten obowiązek.  Chociaż w naszym województwie, w każdej ze 113 gmin już funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny, […]

2021-03-04

Niezastąpione wsparcie najmłodszych i ich rodzin

W całym województwie zachodniopomorskimw 2017 roku funkcjonowało 318 Placówek Wsparcia Dziennego i ich liczba cały czas rośnie. Już w roku 2019 liczba ta wzrosła o 21, gdziewszystkie zarejestrowane podmioty obejmują swoim wsparciem ponad 7,5 tysiąca podopiecznych. PWD funkcjonują w każdym z powiatów naszego województwa. W samym tylko Szczecinie tych placówek funkcjonowało 36, 43 w powiecie […]

2021-01-18

„Opieka od serca”

 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, według definicji ustawowej, to świadczenia niepieniężne obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą być […]

2020-08-27

Nie ma jak w domu…

Zastanawiałeś się pewnie nie raz na jaką pomoc mogą liczyć jeszcze dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej?, jak i kto może wesprzeć ich w osiąganiu swoich celów i marzeń? Przedstawiamy kolejną organizację pożytku publicznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), które pomaga w trudnych, często bardzo indywidualnych i nadzwyczajnych sytuacjach. Jest najstarszym […]

2020-08-20

Świetlice środowiskowe – pakiet korzyści i kuźnia uśmiechów

Są takie miejsca gdzie pomaga się dzieciom w nauce, organizuje czas wolny, rozwija zainteresowania, kulturę osobistą, poprawia sprawność fizyczną, rozwija umiejętności interpersonalne, wspiera rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Wszystkie te korzyści […]

2020-07-23

Rodzina jest najważniejsza – pokonać wykluczenie społeczne

Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają, z różnych przyczyn pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Pojawienie się terminu wykluczenia społecznego jest konsekwencją odkrycia, że w nowoczesnych społeczeństwach, część osób, pomimo formalnego braku przeszkód, jest faktycznie pozbawiona możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia. Jest to związane z brakiem umiejętności […]

2020-06-16

Wychowywać ze wsparciem

Są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny, w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych […]

2020-05-26

Wielofunkcyjne podwórko skrojone na miarę

Większość z nas lubi wyobrażać sobie jak będzie wyglądać nasze podwórko. Lubimy planować  gdzie posadzimy drzewa, kwiaty, a gdzie będzie trawnik. Sami wiemy najlepiej, w którym miejscu będzie nam się dobrze wypoczywać, a gdzie należy wygospodarować miejsce na aktywne spędzanie czasu. Wielu z nas marzy o takim wielofunkcyjnym podwórku skrojonym na miarę. Łatwo jest wprowadzać […]

2020-05-18

SZOWES – we wspólnym działaniu siła

Jest ich 60 na terenie całego kraju. W ich skład wchodzi ponad 140 instytucji, fundacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw. Zaangażowanych w ich działalność są setki pracowników. Pomagają tysiącom podmiotów wspierając pośrednio miliony ludzi. Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to o nich mowa. Obecnie, w Polsce mamy 1169 zarejestrowanych przedsiębiorstw społecznych, z czego 33 fundacji, spółdzielni socjalnych […]

2020-04-30

„Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie”, dlaczego szkolnictwo zawodowe jest ważne?

Kilkanaście lat temu, lub więcej, licea ogólnokształcące były na topie wśród młodych Polaków. Gorzej było w przypadku zasadniczych szkół zawodowych: w niektórych z nich co roku powtarzała się sytuacja, że klasa nie została utworzona od września, ponieważ brakowało osób chętnych, kształcić się w tej ZSZ. Kto jest po LO, jest wyżej wykształcony, niż absolwent Zasadniczej […]

2020-04-15