Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

TUPUTAN – zwykły dywan czy nowatorska metoda pracy z dziećmi?

Szesnaście metrów kwadratowych szarej wykładziny, jedenaście przecinających się kolorowych linii tworzących niezliczone możliwości zabaw integracyjnych, korekcyjnych i rytmicznych. Oto Tuputan, zwykły dywan z niezwykłymi właściwościami. Czytaj dalej…

2021-12-30

WYRÓWNAĆ SZANSE W POWROCIE NA RYNEK PRACY

Godzenie ról wychowawczych z pracą nie jest łatwe. Możliwość podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z pojawieniem się i opieką nad małym dzieckiem uwarunkowana jest wieloma aspektami, zarówno demograficznymi, społecznymi, jak i ekonomicznymi. Dochodzą do tego jeszcze uwarunkowania kulturowe. Cały czas, pomimo trwającej zmiany, to kobiety częściej zostają w domu sprawując opiekę nad dzieckiem i nadal […]

2021-12-08

Zawodowa przyszłość młodych pyrzyczan

Województwo zachodniopomorskie boryka się się z nieustającym deficytem fachowców. Dlatego jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stało się wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w naszym regionie. Już dziś, w ramach obecnego okresu finansowania, doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne 226 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a 10 766 uczniów uczestniczyło […]

2021-11-10

Otoczyć opieką

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba seniorów podwoi się. Dotychczas potrzeby opiekuńcze osób niesamodzielnych zaspakajane były głównie przez ich rodziny. W skrajnych przypadkach, gdy wsparcie opiekunów faktycznych było niemożliwe, osoby te trafiały do domów pomocy społecznej. Czytaj dalej  

2021-10-06

Chcieć to móc – wspólnie możemy więcej

Czym jest CIS? Kogo wspiera? Jaki jest cel działania? Zadając to pytanie przechodniom, w centrum dużego miasta, niestety nie uzyskałam poprawnej odpowiedzi. Tak naprawdę, niewielu z nas potrafi rozwinąć ten skrót. Po rozwinięciu pełnej nazwy, Centrum Integracji Społecznej, więcej osób zaczyna kojarzyć ten podmiot. Sama nazwa wskazuje już na integrację, pomoc, wspólną pracę, łączenie się […]

2021-09-27

Poszukiwanie zaginionych inicjatyw trwa!

Rewitalizacja (dosłownie ożywienie, przywrócenie do życia) to długi i skomplikowany proces na który składa się wiele elementów. Budżet, partycypacja i aktywizacja społeczna, myślenie w kategoriach lokalności i dobra wspólnego, to tylko niektóre elementy mające kluczowy wpływ na powodzenie projektów rewitalizacyjnych. Dużo większe szanse na trwałą zmianę są tam, gdzie zaangażowanie społeczeństwa jest większe, gdzie inicjatywa […]

2021-03-24

Wesołe przedszkolaki – jak Gmina Trzebiatów dba o najmłodszych

Od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałym na jej obszarze. Jest to jedno z wielu zadań własnych gminy i to właśnie na włodarzach spoczywa ten obowiązek.  Chociaż w naszym województwie, w każdej ze 113 gmin już funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny, […]

2021-03-04

Niezastąpione wsparcie najmłodszych i ich rodzin

W całym województwie zachodniopomorskimw 2017 roku funkcjonowało 318 Placówek Wsparcia Dziennego i ich liczba cały czas rośnie. Już w roku 2019 liczba ta wzrosła o 21, gdziewszystkie zarejestrowane podmioty obejmują swoim wsparciem ponad 7,5 tysiąca podopiecznych. PWD funkcjonują w każdym z powiatów naszego województwa. W samym tylko Szczecinie tych placówek funkcjonowało 36, 43 w powiecie […]

2021-01-18

„Opieka od serca”

 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, według definicji ustawowej, to świadczenia niepieniężne obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą być […]

2020-08-27

Nie ma jak w domu…

Zastanawiałeś się pewnie nie raz na jaką pomoc mogą liczyć jeszcze dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej?, jak i kto może wesprzeć ich w osiąganiu swoich celów i marzeń? Przedstawiamy kolejną organizację pożytku publicznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), które pomaga w trudnych, często bardzo indywidualnych i nadzwyczajnych sytuacjach. Jest najstarszym […]

2020-08-20
1 2 3 4 6 7
NEXT
PAGE