Sukcesy projektów

Topic

Show messages

Sort by

E-PUBLIKACJA SUKCESY EFS

Kształcenie zawodowe. Dobry wybór?

Szkolnictwo zawodowe niewątpliwie dziś przeżywa renesans po latach braku zainteresowania tym rodzajem edukacji ponadpodstawowej. Dziś może być dobrym punktem wyjścia do dalszej kariery zawodowej i niemałych zarobków. Dodatkową zachętą do kształcenia się w kierunkach zawodowych, jest ciągłe, duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych, dobrze przygotowanych pracowników.  Ważne jest jednak, aby oferta szkół odpowiadała na potrzeby rynku i […]

2022-02-25

TUPUTAN – zwykły dywan czy nowatorska metoda pracy z dziećmi?

Szesnaście metrów kwadratowych szarej wykładziny, jedenaście przecinających się kolorowych linii tworzących niezliczone możliwości zabaw integracyjnych, korekcyjnych i rytmicznych. Oto Tuputan, zwykły dywan z niezwykłymi właściwościami. Czytaj dalej…

2021-12-30

WYRÓWNAĆ SZANSE W POWROCIE NA RYNEK PRACY

Godzenie ról wychowawczych z pracą nie jest łatwe. Możliwość podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z pojawieniem się i opieką nad małym dzieckiem uwarunkowana jest wieloma aspektami, zarówno demograficznymi, społecznymi, jak i ekonomicznymi. Dochodzą do tego jeszcze uwarunkowania kulturowe. Cały czas, pomimo trwającej zmiany, to kobiety częściej zostają w domu sprawując opiekę nad dzieckiem i nadal […]

2021-12-08

Zawodowa przyszłość młodych pyrzyczan

Województwo zachodniopomorskie boryka się się z nieustającym deficytem fachowców. Dlatego jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stało się wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w naszym regionie. Już dziś, w ramach obecnego okresu finansowania, doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne 226 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a 10 766 uczniów uczestniczyło […]

2021-11-10

Otoczyć opieką

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba seniorów podwoi się. Dotychczas potrzeby opiekuńcze osób niesamodzielnych zaspakajane były głównie przez ich rodziny. W skrajnych przypadkach, gdy wsparcie opiekunów faktycznych było niemożliwe, osoby te trafiały do domów pomocy społecznej. Czytaj dalej  

2021-10-06

Chcieć to móc – wspólnie możemy więcej

Czym jest CIS? Kogo wspiera? Jaki jest cel działania? Zadając to pytanie przechodniom, w centrum dużego miasta, niestety nie uzyskałam poprawnej odpowiedzi. Tak naprawdę, niewielu z nas potrafi rozwinąć ten skrót. Po rozwinięciu pełnej nazwy, Centrum Integracji Społecznej, więcej osób zaczyna kojarzyć ten podmiot. Sama nazwa wskazuje już na integrację, pomoc, wspólną pracę, łączenie się […]

2021-09-27

Poszukiwanie zaginionych inicjatyw trwa!

Rewitalizacja (dosłownie ożywienie, przywrócenie do życia) to długi i skomplikowany proces na który składa się wiele elementów. Budżet, partycypacja i aktywizacja społeczna, myślenie w kategoriach lokalności i dobra wspólnego, to tylko niektóre elementy mające kluczowy wpływ na powodzenie projektów rewitalizacyjnych. Dużo większe szanse na trwałą zmianę są tam, gdzie zaangażowanie społeczeństwa jest większe, gdzie inicjatywa […]

2021-03-24

Wesołe przedszkolaki – jak Gmina Trzebiatów dba o najmłodszych

Od roku szkolnego 2017/2018 każda gmina ma obowiązek zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego, dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat, zamieszkałym na jej obszarze. Jest to jedno z wielu zadań własnych gminy i to właśnie na włodarzach spoczywa ten obowiązek.  Chociaż w naszym województwie, w każdej ze 113 gmin już funkcjonuje przedszkole lub oddział przedszkolny, […]

2021-03-04

Niezastąpione wsparcie najmłodszych i ich rodzin

W całym województwie zachodniopomorskimw 2017 roku funkcjonowało 318 Placówek Wsparcia Dziennego i ich liczba cały czas rośnie. Już w roku 2019 liczba ta wzrosła o 21, gdziewszystkie zarejestrowane podmioty obejmują swoim wsparciem ponad 7,5 tysiąca podopiecznych. PWD funkcjonują w każdym z powiatów naszego województwa. W samym tylko Szczecinie tych placówek funkcjonowało 36, 43 w powiecie […]

2021-01-18

„Opieka od serca”

 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, według definicji ustawowej, to świadczenia niepieniężne obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, mogą być […]

2020-08-27
1 2 3 4 6 7
NEXT
PAGE