Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2023 za nami

Dodano przez: Alicja Giszczak | 14 kwietnia 2023

W dniu  13 kwietnia 2023 r. w Koszalinie odbyły się 20. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2023, zorganizowane przez biuro karier Politechniki Koszalińskiej.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Zbigniew Bogucki – wojewoda zachodniopomorski, Prezydent Miasta Koszalina, Pomorze Zachodnie, Koszalin Centrum Pomorza, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, czy Północna Izba Gospodarcza Oddział w Koszalinie.
Sponsorem tytularnym była firma GlobalLogic Poland, wiodącymi partnerami gospodarczymi firmy Espersen i GEA Group,a sponsorami strategicznymi: i4B, Nsure Poland, Schneider Electric.

W obecnej edycji Targów Pracy udział wzięły 63 firmy i instytucje z Koszalina, regionu  i kraju. Wystawcy zaprezentowali  różnorodne branże m.in. IT, przetwórstwo, przemysł drzewny czy administracje publiczną. Warto dodać, że goście z zagranicy mogli skorzystać z pomocy tłumacza języka angielskiego i ukraińskiego. Targi były skierowane do wszystkich poszukujących zatrudnienia obecnie lub w niedalekiej przyszłości, zarówno w kraju jak i za granicą.

Podczas targów zainteresowani mogli skorzystać z wiedzy pracowników WUP w Szczecinie. Licznie odwiedzającym nasze stoisko, porad udzielali specjaliści z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradca Eures oraz pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Filii WUP w Koszalinie.
Uczestnicy informowani byli o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.