Spotkanie ze stargardzkimi organizacjami pozarządowymi

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 13 maja 2016

10 maja 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, we współpracy z Gminą Miastem Stargard, Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pyrzycach, uczestniczył w spotkaniu pn. Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w Stargardzie. Pracownicy Biura Informacji i Promocji EFSWUP w Szczecinie przedstawili korzyści i możliwości, jakie dają fundusze europejskie, w szczególności Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zaprezentowano także najważniejsze techniczne aspekty przy ubieganiu się o   dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej. Następnie, wspólnie z pozostałymi uczestnikami spotkania przeprowadzono warsztaty, podczas których każdemu z przedstawicieli organizacji pozarządowych starano się zaproponować taki rodzaj wsparcia, który będzie jak najbardziej adekwatny i korzystny dla prowadzonych przez nich działań. Warsztaty zakończyły się bardzo pozytywnym wydźwiękiem i nadzieją na dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy sferą publiczną oraz pozarządową.