Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 lutego 2019

W dniu 11 lutego br. w siedzibie  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Podczas spotkania omówiono zmiany w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Ponadto, Instytucja Pośrednicząca przedstawiła założenia dotyczące  naboru  wniosków o dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy w trybie pozakonkursowym w roku 2019 w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz kwestie  dotyczące aneksowania umów w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 39 przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego.