Spotkanie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopmorskiego 2014 – 2020

Dodano przez: admin | 9 października 2015

W dniu 7 października w Wałczu oraz w dniu 8 października 2015 r. w Szczecinku odbyła się  konferencja informacyjna dotycząca nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO). Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem spotkań było przybliżenie potencjalnym beneficjentom – przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz samorządowcom – nowych możliwości rozwoju związanych z pozyskaniem dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.W konferencji wzięli udział eksperci, którzy  zaprezentowali nowe instrumenty programu, a także przedstawili tegoroczne nabory konkursowe.

Konferencję w Wałczu otworzył starosta wałecki Bogdan Wankiewicz. Natomiast gości w Szczecinku przywitał burmistrz miasta Jerzy Hardie Douglas.

Informacje na temat Osi Priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie szczegółowo omówiła wicedyrektor WUP Katarzyna Brzychcy.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla Pomorza Zachodniego  to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł.. Program oparty jest na trzech filarach – gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. – To największy w historii Pomorza Zachodniego program inwestycyjny – mówi wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Równolegle do konferencji, działały specjalne strefy informacyjne, w których na pytania osób zainteresowanych odpowiadali przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie oraz doradcy EURES, konsultanci lokalnych punktów informacyjnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pracownik Biura Informacji i Promocji EFS w Koszalinie odpowiadał na pytania zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych zainteresowanych nowymi możliwościami podejmowania działań w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Pytania przedsiębiorców dotyczyły głównie wsparcia przeznaczonego na rozwój działalności gospodarczej, zarówno finansowego jak i szkoleniowego oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Zainteresowani byli również formami wsparcia dla przedsiębiorców w nowej perspektywie, alokacją jaka zostanie przeznaczona dla przedsiębiorców.

Osoby fizyczne zainteresowane były głównie możliwością pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiele pytań dotyczyło różnych form wsparcia, takich jak przekwalifikowanie, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, kursy, staże, dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu.

Doradcy EURES udzielali zainteresowanym osobom szczegółowych informacji na temat zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać przy podejmowaniu pracy za granicą, warunków życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz aktualnych ofert pracy w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Osoby odwiedzające stoisko informacyjne EURES pytały głównie o możliwości weryfikacji legalności prywatnych pośredników pracy, możliwość podjęcia pracy za granicą. Wiele pytań dotyczyło również sytuacji na regionalnym rynku pracy oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji (kursy językowe, szkolenia).

Oferta informacyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ciągu dwóch dni udzielono 55 porad indywidualnych.

Kolejne spotkania z udziałem WUP planowane są w Darłowie, Kołobrzegu i Koszalinie.