Spotkanie w Gryficach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Dodano przez: admin | 27 listopada 2015

26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał gospodarz wydarzenia Pan Waldemar Wawrzyniak –I zastępca Burmistrza Gryfic.Po przywitaniu Pan Zbigniew Chabowski,II zastępca Burmistrza Gryfic  zaprezentował inwestycje, które udało się zrealizować w latach ubiegłych przy pomocy środków pozyskanych z Unii Europejskiej na terenie gminy Gryfice.

Pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego,  opowiedział o priorytetach w podejmowaniu działań na najbliższe lata w ramach RPO WZ 2014-2020, zaznaczając dziedziny, na które położony zostanie nacisk w przyszłości, takich jak: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.

Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, zapoznał uczestników spotkania z  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, przedstawiając konkursy m.in. na operacje w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Pan Marcin Szmit – dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego przedstawił instrumenty wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podsumował główne efekty w obszarze gospodarki, infrastruktury RPO 2007-2013 na terenie powiatu gryfickiego. Zaprezentował także osie priorytetowe oraz planowane terminy ogłoszenia naborów w ramach RPO WZ 2014-2020.

O osiach  priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka – mówiła Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich.

Pani Katarzyna Brzychcy, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji RPO WZ 2014-2020 zaprezentowała możliwości, jakie przynosi Europejski Fundusz Społeczny, czyli wsparcie oferowane w trzech obszarach: rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji. Dodatkowo podsumowała realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na terenie powiatu gryfickiego.

Dodatkowo dla mieszkańców powiatów gryfickiego została uruchomiona specjalna strefa informacyjna w której pracownicy instytucji wdrażających Program, odpowiadali na pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców Gryfic przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.