Spotkanie w Darłowie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Dodano przez: admin | 14 października 2015

12 października 2015 roku w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Spotkanie miało na celu przybliżyć mieszkańcom powiatu sławieńskiego, przedstawicielom samorządu oraz ich jednostkom organizacyjnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym możliwości jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa.

Gości przywitał i spotkanie rozpoczął burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz.

Główne obszary wsparcia, filozofię funkcjonowania oraz założenia Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawił wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentował wicedyrektor Wojciech Okupski, który przedstawił założenia dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego oraz planowany harmonogram ogłaszanych konkursów.

Równolegle ze spotkaniem, na placu ratuszowym w Darłowie działał Punkt Informacyjny w którym informacji na temat możliwości jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 udzielali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Punkty informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności , co wskazuje na potrzebę organizowania w terenie, tego typu spotkań.