Spotkanie RPO WZ 2014-2020 w Gryfinie

Dodano przez: admin | 18 grudnia 2015

W spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia br., w Gryfinie udział wzięli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem burmistrza Gryfina p. Mieczysława Sawaryna, który omówił projekty zrealizowane z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. Burmistrz wymienił takie przedsięwzięcia jak: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie czy budowę nabrzeża pasażerskiego (północnego). Zaprezentował także plany realizacji zadań ze wsparciem środków europejskich, m.in. rewitalizację Pałacyku pod Lwami, budowę dworca i zajezdni autobusowej.

Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek województwa zachodniopomorskiego, opowiedział o priorytetach w podejmowaniu działań na najbliższe lata przypominając, że budżet Programu to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Podkreślił, że aby te pieniądze były jak najlepiej zainwestowane w Pomorze Zachodnie, trzeba się wymieniać uwagami i rozmawiać, pamiętając o tym , że Regionalny Program jest przez cały czas kształtowany.

Pan Piotr Maras – Dyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawił podsumowanie działań z RPO w latach 2007-2013 oraz instrumenty wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego. Zaprezentował instrumenty wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego oraz osie priorytetowe Programu oraz planowane terminy ogłoszenia naborów w ramach RPO WZ 2014-2020.

O osiach priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka i Programie Prosument – mówiła p. Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich.

Następnym ekspertem, który zabrał głos na konferencji był p. Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, będącego Instytucją Pośredniczącą dla RPO WZ. Informował o możliwościach i korzyściach, jakie przynosi Europejski Fundusz Społeczny, skupiając się przy tym na wsparciu oferowanym w trzech obszarach realizowanych przez WUP, czyli rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji.

Równolegle ze spotkaniem, w budynku Kina „Gryf” działała specjalna strefa informacyjna w której m.in. przedstawiciele Biura Informacji i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odpowiadali na pytania zgromadzonych gości odwiedzających stoisko, by dowiedzieć się o możliwościach jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020.