Spotkanie informacyjne dotyczące wspierania rewitalizacji

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 października 2018

16 października 2018 r., w Operze na Zamku w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne nt. Wspierania rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W trakcie spotkania odbyły prelekcje, wykłady oraz konsultacje indywidualne nt. zagadnień związanych z rewitalizacją oraz z bieżącą ofertą programów wsparcia instytucji prowadzących dystrybucję środków unijnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie również współuczestniczył w wydarzeniu. Pracownicy WUP w Szczecinie informowali uczestników o możliwościach działań rewitalizacyjnych dla określonych gmin.

Załącznik:

Ulotka informacyjna – Działania rewitalizacyjne w gminach.