Spotkanie dyrektorów powiatowych urzędów pracy

Dodano przez: Daniel Sawicki | 5 maja 2016

Dnia 4 maja 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dyrektorów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego. Po krótkiej prelekcji dyrektora WUP,p. Andrzeja Przewody, omówiono m.in. dotychczasowy stopień wykorzystania środków w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanych w trybie pozakonkursowym. Przedstawiono również, na jakim etapie oceny znajdują się rozpatrywane obecnie wnioski o dofinansowanie projektów, wykazano środki, które w 2016 roku zostaną przekazanepowiatowym urzędom pracy w ramach obydwu ww. Programów Operacyjnych, a także zaprezentowano harmonogram prac na 2016 rok.