Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 16 listopada 2017

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Głównym tematem były kwestie dotyczące bieżącego wdrażania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego a także kwestie związane z wynikami kontroli instytucji audytowych. Prowadząca spotkanie – Pani Wicedyrektor WUP Szczecin Agnieszka Idziniak podsumowała dotychczasowe efekty realizacji III edycji projektów pozakonkursowych a także przedstawiła założenia dotyczące realizacji projektów PUP w 2018 roku. Ostatni etap spotkania to panel dyskusyjny, podczas którego dyrektorzy powiatowych urzędów pracy omawiali bieżące kwestie dotyczące prawidłowej realizacji projektów pozakonkursowych.