Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 22 października 2018

W dniu 12 października br. w siedzibie  Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Głównym tematem były kwestie dotyczące bieżącego wdrażania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Prowadząca spotkanie – Pani Wicedyrektor WUP Szczecin Agnieszka Idziniak podsumowała dotychczasowe efekty realizacji projektów pozakonkursowych, a także przedstawiła założenia dotyczące realizacji projektów PUP w 2019 roku. Ostatni etap spotkania to  panel dyskusyjny, podczas którego dyrektorzy powiatowych urzędów pracy omawiali bieżące kwestie dotyczące prawidłowej realizacji projektów pozakonkursowych.

Prezentacja ze spotkania