Spotkanie dotyczące PSF oraz BUR

Dodano przez: Alicja Giszczak | 16 grudnia 2016

Dnia 14 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące zasad realizacji Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w naszym regionie oraz zasad funkcjonowania zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) narzędzia teleinformatycznego pn. Baza Usług Rozwojowych (Baza, BUR).
Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych to nowe podejście w obecnym okresie programowania do realizacji wsparcia na rzecz MMiŚP i ich pracowników, zapewniające dystrybucję środków unijnych w oparciu o system popytowy, tj. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Dzięki przedmiotowemu systemowi to pracodawca będzie mógł zdecydować jakie szkolenia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji i kompetencji potrzebne są jego pracownikom.
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc blisko stu uczestników. W trakcie spotkania Pani Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – przedstawiła informacje na temat stanu wdrażania Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego w regionie, a następnie Pan Rafał Kamiński – Zastępca Dyrektora Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych w PARP –  szczegółowo omówił cele, założenia, sposób funkcjonowania i zasady rejestracji w Bazie.
Równolegle do prezentacji, dzięki współpracy z PARP, zapewniona została potencjalnym usługodawcom możliwość skorzystania z oferty mobilnego punktu rejestracyjnego i dokonania wpisu swojego podmiotu do BUR. Ponadto, taka możliwość miała miejsce również w dniu 15 grudnia br., w siedzibie WUP w Szczecinie. Z tej szansy skorzystało w sumie 46 podmiotów, w tym 8 z nich będzie świadczyło usługi z możliwością dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych odbywa się w trybie ciągłym i w dalszym ciągu zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. W tym celu zapraszamy na stronę http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Warto podkreślić, iż jedynie podmioty zarejestrowane w Bazie, przy spełnieniu określonych warunków, będą mogły w przyszłości świadczyć swoje usługi przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie z EFS.

 

  1. Spotkanie informacyjne dotyczące Bazy Usług Rozwojowych
  2. Zasady rejestracji i funkcjonowania usługodawców w Bazie Usług Rozwojowych