Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Dodano przez: Daniel Sawicki | 12 września 2017

Podmiotowy System Finansowania (PSF) usług rozwojowych to sposób dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Na realizację projektów w ramach PSF przewidziano kwotę w wysokości 68,5 mln zł na okres 4 lat. System popytowy umożliwia przedsiębiorcy samodzielne wybrania szkolenia, kursu lub innej formy z puli oferowanej w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i otrzymać refundację w wysokości od 50 do 80% kosztów.