Ruszył Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 23 lutego 2018

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”.

W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie będą miały na celu przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Obejmuje zarówno europejskie miasta, jak i pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy.
Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne?
Dziedzictwo kulturowe ma uniwersalną wartość dla nas jako jednostek, społeczności i społeczeństwa. Ważne jest, aby je chronić i przekazywać przyszłym pokoleniom. Dziedzictwo kulturowe można postrzegać jako coś staroświeckiego i statycznego, ale w rzeczywistości ewoluuje ono dzięki naszemu zaangażowaniu. Odgrywa ono też ważną rolę w budowaniu przyszłości Europy. Dlatego podczas Europejskiego Roku chcemy dotrzeć głównie do młodych ludzi.
Dziedzictwo kulturowe ma wiele postaci:
-Dziedzictwo materialne – na przykład budynki, zabytki, przedmioty, artefakty, ubrania, dzieła sztuki, książki, maszyny, zabytkowe miasta, obiekty archeologiczne.
-Dziedzictwo niematerialne – praktyki, zwyczaje, ekspresja, wiedza, umiejętności, które ludzie cenią, oraz powiązane instrumenty, obiekty i przestrzenie kulturowe. Obejmuje ono język i tradycje ustne, sztuki widowiskowe, praktyki społeczne czy tradycyjne rzemiosło.
-Dziedzictwo naturalne – środowisko naturalne, flora i fauna.
-Dziedzictwo cyfrowe – zasoby, które utworzono w formie cyfrowej (na przykład sztuka cyfrowa lub animacje cyfrowe) lub które zostały przekształcone w format cyfrowy w celu ich zachowania (np. teksty pisane, zdjęcia, materiały wideo, płyty).
Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co nas łączy. Czy istnieje lepszy sposób na wzbogacenie naszego życia niż zaangażowanie się w coś, co jest tak ważne dla naszej tożsamości?
Nie możemy pozwolić, aby dziedzictwo kulturowe podupadło lub uległo zniszczeniu. Dlatego rok 2018 będzie poświęcony właśnie dziedzictwu kulturowemu i szukaniu rozwiązań, które mają pomóc je chronić.
Co będzie się działo w 2018 r.?
Europejski rok ma pozwolić wszystkim lepiej poznać dziedzictwo kulturowe i lepiej z niego korzystać. Wszyscy obywatele mogą wziąć udział w wydarzeniach, które będą odbywać się w całej Europie i które mają na celu zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w tematykę dziedzictwa kulturowego.
Każdy kraj wyznaczył krajowego koordynatora, który będzie odpowiadać za koordynowanie wydarzeń i projektów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
W realizowane działania zaangażowane będą najważniejsze zainteresowane podmioty z sektora kultury, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Na poziomie europejskim wszystkie instytucje UE będą wspólnie dążyły do tego, by inicjatywa ta była sukcesem. Z okazji Europejskiego Roku Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, oraz Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny będą realizować działania i organizować wydarzenia o tematyce dziedzictwa kulturowego.
Czy Twój projekt przyczynia się do realizacji celów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego? Złóż wniosek o logo i pokaż, że uczestniczysz w tej inicjatywie!
Kto może przyznać logo Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018?
Krajowy koordynator w Twoim kraju – w przypadku wszystkich projektów realizowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zapoznaj się z procedurą w swoim kraju.
Komisja Europejska – w przypadku wszystkich projektów finansowanych ze środków unijnych. Złóż wniosek tutaj.
Członkowie komitetu partnerów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 – w przypadku wszystkich transgranicznych projektów realizowanych przez organizacje działające w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.
Więcej informacji o Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego znajdziesz na stronach:

https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl
http://erdk2018.pl/