Ruszył cykl spotkań informacyjnych dla RPO WZ 2014-2020

Dodano przez: admin | 12 sierpnia 2015

10 sierpnia br. w Świnoujściu miało miejsce pierwsze z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W konferencji, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Świnoujściu udział wzięli przedstawiciele wojewódzkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WZ 2014-2020, a także samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy.

Wśród ekspertów, którzy przybyli na spotkanie, by przybliżyć uczestnikom możliwości pozyskania środków w ramach nowej perspektywy finansowej znalazł się p. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, który opowiedział o priorytetach w podejmowaniu działań na najbliższe lata, zaznaczający przy tam jak wielką siłę dla rozwoju regionu stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podzielił się nadzieją na uczestniczenie wszystkich zainteresowanych podmiotów w dialogu, dzięki któremu będzie można wypracowywać jeszcze lepsze rozwiązania w odpowiednim inwestowaniu wszystkich przyznanych województwu środków (1,6 mld EUR).

O trzech osiach  priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka – mówił p.Jacek Chrzanowski,Prezes Zarządu WFOŚiGW.

Kolejnym ekspertem, który zabrał głos na konferencji był p. Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,będącego Instytucją Pośredniczącą dla RPO. Opowiedział o możliwościach, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny, skupiając się przy tym na wsparciu oferowanym w trzech obszarach realizowanych przez WUP, czyli rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji.

Głos zabrał także prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz, żywiąc nadzieję na współpracę równie owocną jak w przypadku poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013.

Na zakończenie przemówił p. Andrzeja Lebdowicz, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Świnoujściu.

Oprócz samej konferencji, przed budynkiem MOK zorganizowano także strefę informacyjną funduszy europejskich, w której pracownicy WUP, UMWZ oraz WFOŚiGWodpowiadali na wszystkie pytania zgromadzonych gości oraz mieszkańców Świnoujścia, równie chętnie przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 sierpnia w Goleniowie w Hotelu JF Duet, zaś strefa informacyjna funduszy europejskich mieścić się będzie przy Urzędzie Miasta w godzinach 11:00 – 14:00. Serdecznie zapraszamy!