Rusza regionalny program profilaktyki HPV – bezpłatne szczepienia dla dziewczynek finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 czerwca 2021

Trzecim pod względem częstości zachorowań nowotworem u kobiet na świecie jest obecnie rak szyjki macicy. W Polsce na ten nowotwór zachorowało 2,5 tys. kobiet, a 1,6 tys. zmarło (dane Krajowego Rejestru Nowotworów za 2017). W tym samym czasie w województwie zachodniopomorskim chorych było 114 kobiet, zmarło 84.

Profilaktyka i wzrost świadomości

Czy można zmienić te niepokojące statystyki? To jeden z celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), wspierany finansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania związane z szeroko zakrojoną profilaktyką są też wpisane w politykę zdrowotną naszego regionu i samorządu wojewódzkiego.

Pierwszymi inicjatywami było sfinansowanie projektów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. We wrześniu 2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (Działania 6.8 RPO WZ, dotyczące rozwoju profilaktyki m.in. raka szyjki macicy)  wybrano do dofinansowania 2 projekty z tego zakresu o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł – projekty nadal trwają, zaplanowano w nich blisko 2000 badań cytologicznych, z czego wykonano już ponad połowę.

Idziemy po więcej!

Kolejne kroki związane z wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz wspierania zdrowia mieszkańców regionu związane były z przygotowanie przez Wydział Zdrowia UM Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”. Program był podstawą ogłoszenia kolejnego konkursu na przygotowanie  i wdrażanie projektów.

Polska należy do krajów o średniej zachorowalności na ten nowotwór. Ma jednak jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności w Europie – w 2018 roku wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy wynosił 9,4 na 100 tys. kobiet. Jest to też jednak pierwszy spośród nowotworów występujących u ludzi, którego czynniki ryzyka zidentyfikowano jako konieczne do jego rozwoju. Są nimi wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Odkrycie roli tego wirusa w powstawaniu raka szyjki macicy przyniosło jego badaczowi Nagrodę Nobla w 2008 roku! Ta wiedza doprowadziła do przygotowania szczepionki, która daje możliwość skutecznego, całkowitego wręcz  wyeliminowania tego ryzyka zdrowotnego.

Założenia konkursu i jego wyniki:

Dofinansowanie jest realizowane w formule konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Głównym zadaniem w projektach jest przeprowadzenie szczepień przeciw HPV wśród dziewcząt z obszaru województwa zachodniopomorskiego, które w latach 2021- 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat.

Poza szczepieniami należało zaplanować też działania edukacyjne dotyczące zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HPV, wskazania konieczności korzystania z badań profilaktycznych w kierunku wykrywania HPV, a także ryzyka w zakresie raka szyjki macicy. Działaniami tymi mają być objęte dziewczęta oraz ich rodzice/opiekunowie prawni oraz akcję informacyjno-promocyjną zachęcającą do udziału w projekcie.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania wybrano cztery projekty, na łączną  kwotę dofinansowania w wysokości 5 856 128,10 PLN, w tym wsparcie finansowe EFS w wysokości 5 530 787,65 PLN.

Dzięki projektom wybranym do dofinansowania 5377 dziewczynek będzie mogło liczyć na profilaktykę i pomoc, która ma ich uchronić przed chorobą nowotworową. Projekty zasięgiem swojego działania obejmą cztery subregiony województwa zachodniopomorskiego: szczeciński, koszaliński, stargardzki i szczecinecki.

Podpisanie pierwszej umowy i realizacja szczepień w subregionie szczecińskim

Beneficjentem projektu i organizatorem szczepień dla mieszkańców subregionu szczecińskiego, z którym już dziś, 21 czerwca br.  uroczyście podpisano umowę,  będzie  NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. – reprezentowana przez dr n. med. Panią Wiesławę Fabian. Wartość projektu wynosi 2 637 653,80 zł, w tym dofinansowanie EFS 2 373 888,42 zł.

Projekt swym zasięgiem obejmie powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin. Będzie skierowany do 2178 dziewczynek oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w zakresie działań edukacyjnych, a rozpoczęcie szczepień planowane jest już od września br. Punkty szczepień planowane są w miejscowościach: Szczecin, Police, Goleniów, Kamień Pomorski, Gryfice, Świnoujście.

Został już tez uruchomiony specjalny numer telefonu, pod którym udzielane są informacje na temat szczepień: tel. 518 636 205.

Umowy dla pozostałych trzech subregionów są w fazie przygotowania i zostaną zawarte już wkrótce, a odpowiadać za nie będzie drugi wybrany do dofinansowania Beneficjent – Indywidualna Praktyka Lekarska Wiesława Pudzianowska.

Beneficjent będzie realizował szczepienia zgodnie z poniższym podziałem:

  • subregion koszaliński (obejmujący powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin) szczepienia dla 1095 dziewczynek;
  • subregion stargardzki (obejmujący powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński) – szczepienia dla 1203 dziewczynek;
  • subregion szczecinecki (obejmujący powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski) – szczepienia dla 901 dziewczynek.

Szczegółowe informacje o terminach szczepień będą dostępne na stronie Beneficjenta. Będziemy
o nich informować również na profilu Facebook WUP Szczecin.