Archives

Znamy laureatów Konkursu filmowego “Nakręceni EFS-em”

W dniu 29 października 2021 roku rozstrzygnięty został organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs filmowy „Nakręceni EFS-em”. Celem konkursu była promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim, podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych oraz propagowanie „dobrych praktyk EFS” w naszym regionie.

W okresie  od 30 sierpnia do 18 października na Konkurs wpłynęło 16 prac.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – Przewodniczący,
 2. Pan Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 3. Pani Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 4. Pan Wojciech Okupski – Wicedyrektor w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
 5. Pan Edward Funke – Związek Polskich Artystów Fotografików,
 6. Pani Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska – Radio ESKA,

dokonała oceny zgłoszonych prac i przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Prace konkursowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

Kategoria do 18. roku życia:

 1. Weronika Stankiewicz – I miejsce – karta podarunkowa o wartości 2 500 zł.

Kategoria powyżej 18. roku życia:

 1. Łukasz Tobiasz – I miejsce – karta podarunkowa o wartości 2 500 zł,
 2. Dominika Grzyb – wyróżnienie – karta podarunkowa o wartości 500 zł,
 3. Agata Lenarcik – wyróżnienie – karta podarunkowa o wartości 500 zł,
 4. Maciej Ziemiński – wyróżnienie – karta podarunkowa o wartości 500 zł,
 5. Agnieszka Taratajcio – wyróżnienie – karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Prace konkursowe dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Kategoria powyżej 18. roku życia:

 1. Dominika Grzyb – I miejsce – karta podarunkowa o wartości 2 500 zł,
 2. Patryk Panasiuk – wyróżnienie – karta podarunkowa o wartości 500 zł,
 3. Dominika Motyl – wyróżnienie – karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Komisja odstąpiła od przyznania nagród dla uczestników konkursu w kategorii do 18. roku życia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z uwagi na brak nadesłanych prac.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Filmy będą dostępne na naszym kanale YouTube (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).

To był nie tylko wieczór podsumowań, ale i wielkich wzruszeń. „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021”rozdane.

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS” to nagrody przyznawane za zaangażowanie w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W poniedziałek, 25 października 2021 r. już po raz siódmy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał magnoliowe statuetki.

W uroczystości, która odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie wzięli udział m.in., Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda, członkowie kapituły konkursu, przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorców, a przede wszystkich nominowani i laureaci tego konkursu. Konkurs skierowany był do wszystkich zaangażowanych w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do tegorocznej edycji nadesłano aż 82 zgłoszenia. Wśród nominowanych pojawiły się nie tylko duże instytucje, od lat realizujące projekty współfinansowane z funduszy europejskich, organizacje czy fundacje, ale także indywidualne osoby, które skorzystały ze wsparcia oferowanego przez EFS i zmieniły swoje życie.

Żeby zmieniać świat trzeba mieć odwagę i otwarte serce. Dziś nagradzamy tych, którzy wdrażają fundusze z pasją i wielkim zaangażowaniem – mówił podczas otwarcia uroczystej Gali Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pan Stanisław Wziątek – Dziękuję za serce, dziękuję za wielki wysiłek, dziękuję za Waszą pracę – dodał na zakończenie.

Podczas gali można było usłyszeć wiele historii, w których główną rolę odgrywa człowiek. Historii, w których Europejski Fundusz Społeczny odmienił życie wielu ludzi. Nie obyło się bez wzruszeń i refleksji, padło wiele miłych słów oraz podziękowań. Wszyscy jednogłośnie potwierdzali, że środki unijne pomagają zmieniać rzeczywistość.

Dziękuję za nominację, nagrodę. Dla mnie to wielkie wyróżnienie – mówił Pan Patryk Panasiuk laureat w kategorii Młodzi w akcji – Bałem się, że początek mojej pracy będzie trudny, że będę musiał prowadzić zajęcia na własnoręcznie wykonanych pomocach dydaktycznych, kartach pracy. Wtedy z pomocą przyszedł Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim. Zaangażowanie i pomoc Pań pracujących tam spowodowało, że rozpoczęcie działalności stało się zdecydowanie łatwiejsze. Dzięki tym środkom wyposażyłem swoją salę edukacyjną w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu prowadzę swoje zajęcia w sposób innowacyjny.

Reprezentująca Fundację Promocja Zdrowia, laureata w kategorii „Równość szans” – Pani Anna Okupińska – Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej “Koniczynka”, podczas podziękowań za otrzymanie magnoliowej statuetki podkreślała jak ważne jest włączenie do życia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przyznanie nagrody w kategorii „Równość szans’ tylko świadczy o tym, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestiach niepełnosprawności, równości szans, zwiększania szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Ten projekt pokazuje, że osoby te chcą pracować, chcą być aktywne zawodowo.

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy, doceniony został wkład i zaangażowanie beneficjentów w realizacje projektów zdrowotnych. W kategorii „Inwestycja w zdrowie” nagrodzone zostały projekty, w których główne działania ukierunkowane są na edukację zdrowotną, wykonywanie badań profilaktycznych, ale także na pomoc osobom w kryzysie zdrowotnym.

Ostatecznie, w ramach 10 kategorii, przyznano 30 nominacji, a następnie kapitula konkursu wyłoniła ścisłych laureatów. Oto oni:

 • w kategorii „Beneficjent z pasją”: Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich;
 • w kategorii „Ambasador EFS”: Sławomir Tkaczyk;
 • w kategorii „Równość szans”: Fundacja Promocja Zdrowia;
 • w kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER”: Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie;
 • w kategorii „Młodzi w akcji”: Patryk Panasiuk;
 • w kategorii „Najlepszy beneficjent RPO WZ”: Centrum Doradztwa I Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski;
 • w kategorii „Inwestycja w kadry”: Stocznia Darłowo M&W sp. z o.o.;
 • w kategorii „Inwestycja w edukację”: Powiat Wałecki;
 • w kategorii „Inwestycja w zdrowie”: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie;
 • w kategorii „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”: Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”

 Nie tylko zwycięzcom, ale i wszystkim nominowanym jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu zawodowym, jak i prywatnym.

Konkurs filmowy “Nakręceni EFS-em”

Filmowanie jest Twoją pasją?

Nakręć nam Swoją historię z EFS-em

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do udziału w Konkursie filmowym zatytułowanym „Nakręceni EFS-em”.

Cel konkursu?

 • promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
 • wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które skorzystały ze wsparcia projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / realizowały projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
 • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W konkursie przewidziano cztery kategorie:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

– Kategoria do 18 roku życia

– Kategoria powyżej 18 roku życia

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

– Kategoria do 18 roku życia

– Kategoria powyżej 18 roku życia

 

       Termin nadsyłania prac konkursowych

od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

                  Rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych o wartości od 500 zł do 2500 zł.

Łączna pula nagród wynosi 18 000 .

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne w Regulaminie.

 Kontakt do Organizatora: tel. + 48 94 344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl

 Życzymy powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs filmowy “Nakręceni EFS-em”

Filmowanie jest Twoją pasją?

Nakręć nam Swoją historię z EFS-em

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do udziału w Konkursie filmowym zatytułowanym „Nakręceni EFS-em”.

Cel konkursu?

 • promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
 • wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które skorzystały ze wsparcia projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / realizowały projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
 • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W konkursie przewidziano cztery kategorie:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

– Kategoria do 18 roku życia

– Kategoria powyżej 18 roku życia

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

– Kategoria do 18 roku życia

– Kategoria powyżej 18 roku życia

 

Termin nadsyłania prac konkursowych

od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

listopad 2021 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych o wartości od 500 zł do 2500 zł.

Łączna pula nagród wynosi 18 000 .

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne w Regulaminie.

Kontakt do Organizatora: tel. + 48 94 344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl

Życzymy powodzenia!

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021” – VII edycja konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz siódmy organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ustalono 10 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:

1. Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:

a. „Beneficjent z pasją”
b. „Ambasador EFS”
c. „Równość szans”

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

a. „Najlepszy Beneficjent PO WER”
b. „Młodzi w akcji”

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:

a. „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”
b. „Inwestycje w kadry”
c. „Inwestycja w edukacje”
d. „inwestycja w zdrowie”
e. „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”

Ścisłą dziesiątkę laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021″, w ramach każdej z przyjętych kategorii, wyłoni Komisja, w skład której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia EFS. Zwycięzców poznamy w II połowie października 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogą dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich, Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie.

Beneficjent bądź osoba indywidualna może dokonać zgłoszenia własnej organizacji bądź osoby do uczestnictwa w konkursie.

Projekty, podmioty oraz osoby  nagrodzone i nominowane w 2018 i 2019 roku w Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” zostają wyłączone z udziału w tej samej kategorii konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą odpowiednich formularzy zgłoszeniowych – w zależności od wybranej kategorii – stanowiących załączniki nr 2-7 do Regulaminu konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2020”. Zgłoszenia można składać do dnia 10 maja 2021 r. przesyłając wypełniony  formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (skan) na adres galaEFS@wup.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem email galaEFS@wup.pl .

Serdecznie zapraszamy Państwa, do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021” wraz załącznikami

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018

UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY !!! Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie!

Zauważyłeś, jak zmienia się nasze województwo dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Widzisz zmiany jakie zachodzą we wspieranych obszarach tj. rynek pracy, włączenie społeczne, edukacja – Jeśli tak, to jest to konkurs właśnie dla Ciebie !
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie postanowił zobrazować jak środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wspierają właśnie te obszary i zorganizował konkurs fotograficzny „Europejski Fundusz Społeczny w Twoim obiektywie”.
Pokaż nam w ciekawy i inspirujący sposób, jakie obszary społeczne i gospodarcze wspierane są w ramach tych środków. Prześlij zdjęcie ukazujące jak EFS wpływa na życie lokalnej społeczności.

Prace należy dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w terminie

od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku!

Pula nagród to aż 9 000 złotych!
Przeczytaj regulamin, pokaż nam swój punkt widzenia.
Więcej informacji szukaj na: www.wup.pl/

Skontaktuj się z nami!

91 42 56 163/164/204

efs@wup.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie osoby trzeciej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Informacje dodatkowe w zakresie tematyki konkursu


 

Konferencja Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans! Można i Warto!

Mężczyzna na wózku inwalidzkim, kobieta w ciąży, mężczyzna mierzący ponad 2 metry, kobieta, która skończyła 80 lat, student ciągnący walizkę, kobieta z wykształceniem podstawowym, mężczyzna w okularach z grubymi szkłami, chłopiec z zespołem downa – choć brzmi to jak opis mijanych na ulicy ludzi każdego dnia, to jest coś co łączy ich wszystkich.

Niepełnosprawność.

Nawet co trzeci z nas zmaga się z nią każdego dnia. Nie zawsze poświadczona orzeczeniem.  Czasem zupełnie niedostrzegalna. Innym razem wynikająca z naturalnego okresu w naszym życiu lub spowodowana przykrym wydarzeniem.

Nie jesteśmy odlani z jednej formy i już na zawsze niezmienni. Na całe szczęście! Szkopuł w tym, że tak długo zajęło nam dostrzeżenie i zrozumienie tego oraz zmiana myślenia. Teraz czas na działanie! Tylko jak, z kim i za co? Odpowiedzi na te pytania padły podczas organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – fundusz równych szans!”.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników przez Marszałka naszego Województwa Olgierda Geblewicza, który mówił o konieczności budowania empatycznego, przyjaznego, otwartego społeczeństwa i podkreślał wagę Europejskiego Funduszu Społecznego procesie stwarzania szans i  „otwierania drzwi”. Naszych gości powitał także gospodarz – Dyrektor WUP w Szczecinie – Andrzej Przewoda, który przybliżył jak Europejski Fundusz Społeczny wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przeciwdziała wykluczeniu i dyskryminacji.

Po powitaniu uczestników przyszedł czas na część merytoryczną konferencji, którą rozpoczęła prelekcja Pana Jacka Gogały – przedstawiciela Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który przybliżył tematykę krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w zakresie dostępności. O Karcie Różnorodności – międzynarodowej inicjatywie mającej na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy religię mówiła Pani Bogna Czałczyńska  –  Pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. kobiet i równego traktowania. Pani Monika Szczczygielska z Dostępni.eu opowiedziała ze szczegółami jak zorganizować dostępne wydarzenie, tak, aby każdy mógł uczestniczyć w nim na równych prawach. Pani Marta Bujko-Gryczyńska – kierownik Biura Informacji i Promocji EFS przedstawiła założenia nowego sposobu komunikacji tzw. prostego języka i przekonała zebranych, że to nie takie proste komunikować się prosto! O dostępności w cyberprzestrzeni w niezwykle zabawny, ale i merytoryczny sposób opowiadał Pan Piotr Kowalski ze Spółdzielni Socjalnej „FADO”. Pani Agata Spała – ekspertka ds. zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, trenerka i doradczyni zawodowa – nagrodzona została gromkimi brawami za prelekcję na temat zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

Następnie przyszedł czas na prezentacje, będące namacalnym przykładem na to, że Europejski Fundusz Społeczny pozwala zmieniać rzeczywistość na bardziej dostępną – wystąpienia naszych wspaniałych Projektodawców! I tak, o projekcie „Dzieńdoberek” wspierającym przedszkole specjalne opowiadały ,z udzielającym się wszystkim zaangażowaniem, Pani Kamila Michałko i Pani Joanna Zuba – Dyrektorki przedszkola. Projekt „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” przedstawili Pan Bartosz Sawiński, Pani Izabela Mosakowska i Pani Joanna Hryniuk. Wzruszyło wystąpienie Pani Edyty Rutkiewicz – uczestniczki projektu z niepełnosprawnością słuchową – która po wielu latach wróciła na rynek pracy! Na zakończenie, o tym jak samodzielne mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną jeśli tylko da się im na to szanse, na przykładzie projektu „Samodzielność-moja przyszłość”, wspierającym mieszkalnictwo treningowe, opowiedziały Pani Renata Borecka – Koordynator projektu i Pani Joanna Zduńska – Specjalista ds. kontaktu z beneficjentami.

Bardzo ważna tematyka, niezwykle wartościowe prelekcje, zaangażowanie uczestników i eleganckie wnętrza szczecińskiego Novotelu sprawiły, że konferencja na długo pozostanie na ustach i w sercach osób zaangażowanych w szerzenie idei dostępności w naszym regionie. Była dowodem na to że można i warto!

Przydatne strony:

Ustawa o dostępności cyfrowej http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3119_u.htm

Wytyczne równości szans i niedyskryminacji

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf

Załącznik do wytycznych – standardy dostępności

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

Rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000526/O/D20120526.pdf

Poradnik dot. realizacji zasady dostępności http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/24334/wersja_interaktywna.pdf

Gotowe dostępne materiały do Joomla i WordPress

http://dostepny.joomla.pl

http://www.pad.widzialni.org

Rządowa strona poświęcona dostępności cyfrowej

www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa

Narzędzia, które pomagają w ocenie dostępności

www.utilitia.pl

www.webaim.org

https://www.nvda.pl

jasnopis.pl

https://www.w3.org/WAI/eval/report-tool/#/

Społeczności związane z dostępnością

https://www.facebook.com/groups/dostepnosc/http://rpo.wup.pl/download/Prosta-polszczyzna.pptx

http://www.fdc.org.pl

Materiały Spółdzielni socjalnej FADO

doradztwo.spoldzielniafado.pl

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1XbgaJZblKdyMsCsihAzmfPTOyazIvLpl?usp=sharing

Prezentacje z konferencji:
1. Poprawna polszczyzna
2. Dostępne wydarzenia
3. Dostępność w krajowych i międzynarodowych regulacjach

UWAGA KONKURS!!! EFS SZANSĄ NA BIZNES!

Trudno o lepszy film niż taki, do którego scenariusz napisało samo życie, a w dodatku uwieńczony dobrym zakończeniem. A niewykorzystanych scenariuszy na takie filmy w naszym województwie, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej, jest bardzo wiele i wciąż przybywa. Niemal codziennie w naszym województwie, dzięki EFS spełniają się czyjeś marzenia o własnym biznesie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie postanowił te piękne historie nagłośnić i nagrodzić organizując konkurs „EFS szansą na biznes”.

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego (1-3 minutowego) filmu, pokazującego jak EFS wpłynął na Twoje życie, dając szansę na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Jeśli odniosłeś/aś sukces zakładając biznes dzięki dofinansowaniu z EFS i chciałbyś/chciałabyś się tym pochwalić ten konkurs jest dla Ciebie! Film możesz przygotować sam/a lub korzystając ze wsparcia innych osób!

Prace należy dostarczyć do naszej siedziby w terminie od 1 kwietnia 2019 roku do 15 maja 2019 roku!

Dla najlepszych przewidziano nagrody o wartości od 1 000 zł do 3 000 zł!

Zapoznaj się z regulaminem i opowiedz nam swoją historię…
A może szczęście uśmiechnie się do Ciebie powtórnie?

Skontaktuj się z nami!

91 42 56 163/164/204
efs@wup.pl

Konkurs dotyczy osób które uzyskały środki na założenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Konferencja Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się konferencja „Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a objęta Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Konferencja została zorganizowana w celu zgłębienia wiedzy nt. problematyki i potrzeb w dziedzinie integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim, jak również przekazania informacji o możliwości finansowania usług związanych z włączeniem społecznym w 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W konferencji udział wzięło 73 przedstawicieli jednostek samorządów woj. zachodniopomorskiego, w tym:  starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej. Program wydarzenia obejmował zarówno prezentację analiz sytuacji i potrzeb w zakresie rozwijania usług społecznych oraz funkcji i narzędzisłużących ich realizacji, jak i przedstawienie istniejących, nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie, zastosowanych w województwie zachodniopomorskim.
Prelegentami konferencji w pierwszej części byli Pan prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński oraz Pani Dorota Rybarska – Jarosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Prezentacji dobrych praktyk dokonali Pani Agata Kmieć – Łuciuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stargard, która podzieliła się doświadczeniami w realizacji programu „Potrzebny dom” dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego oraz Pan Tomasza Piechowiak – Prezes Stowarzyszenia SOS dla Rodziny, który przedstawił doświadczenia organizacji w zakresie wspierania w usamodzielnieniu osób opuszczających pieczę zastępczą.
Tą część konferencji kończyło wystąpienie Pani Agnieszka Idziniak – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, która przedstawiła możliwości sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020 projektów dotyczących poruszanej w trakcie konferencji problematyki.
W drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny „Dlaczego warto inwestować w rozwój społeczny”, którego moderatorem był Pan Mirosław Grewiński. W panelu dyskusyjnym udział wzięli eksperci, Pani dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pan Robert Krupowicz – Burmistrz Goleniowa, Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Pan Andrzej Przewoda – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy analizowali następujące tematy:
 • Jakie korzyści dla JST daje nam zastosowanie aktywnej polityki społecznej, w tym aktywnej integracji?
 • Jaką istotną zmianę społeczną wprowadziły / wnoszą projekty realizowane ze środków UE w przeszłości i aktualnie?
 • Jaki są przykłady dobrych praktyk z Waszych samorządów / instytucji, które warto jest upowszechniać na terenie całego województwa?
Podsumowując konferencję, Dyrektor WUP w Szczecinie, Pan Andrzej Przewoda, podkreślił olbrzymie poczucie odpowiedzialności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wyraził nadzieję, iż konferencja przybliżyła jej uczestnikom problematykę  potrzeb społecznych w województwie zachodniopomorskim, a przedstawione przykłady dobrych praktyk i rozwiązań staną się inspiracją dla innych i przełożą się na realizację przyszłych projektów z zakresu integracji społecznej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pobierz pliki:
Program konferencji
Prezentacja Polityka społeczna, a koszty zaniechania
Prezentacja Mieszkania wspomagane
Prezentacja Placówki Wsparcia Dziennego
Prezentacja Usamodzielnienie w CIS
Prezentacja Usługi Społeczne
Prezentacja Środki na rozwój i włączenie społeczne
Artwizje Stargard

Konkurs pt. „Każda praca jest dobra o ile jest dobrze wykonana”– rozdanie nagród

W dniu 22 czerwca 2016 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się oficjalne rozdanie nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie promującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 pod hasłem „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”, skierowanym do dzieci szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Podczas uroczystości, w której wzięło udział 34 osoby, zostały wręczone nagrody główne wraz z wyróżnieniami przez Panią Agnieszkę Idziniak Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Pana Andrzeja Błażejczyka art. plastyka oraz przez Pana Piotra Jaworskiego z Radia Eska.

Wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę dzieł laureatów i porozmawiać na temat wspólnych doświadczeń dotyczących przygotowania niniejszych prac konkursowych.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszej drodze życia.

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function govpress_paging_nav()
in /home/server948238/ftp/migracja/serwer2028869.home.pl/rpo/wp-content/themes/govpress/archive.php on line 93

Call stack:

 1. include()
  wp-includes/template-loader.php:106
 2. require_once()
  wp-blog-header.php:19
 3. require()
  index.php:17

Query Monitor