„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021” – VII edycja konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 kwietnia 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz siódmy organizuje konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs jest dedykowany beneficjentom i osobom zaangażowanym w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ustalono 10 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:

1. Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:

a. „Beneficjent z pasją”
b. „Ambasador EFS”
c. „Równość szans”

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

a. „Najlepszy Beneficjent PO WER”
b. „Młodzi w akcji”

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:

a. „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”
b. „Inwestycje w kadry”
c. „Inwestycja w edukacje”
d. „inwestycja w zdrowie”
e. „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”

Ścisłą dziesiątkę laureatów konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021″, w ramach każdej z przyjętych kategorii, wyłoni Komisja, w skład której zaproszeni zostaną m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji i instytucji działających w obszarze wsparcia EFS. Zwycięzców poznamy w II połowie października 2021 roku.

Zgłoszenia kandydatów do nominacji mogą dokonać Beneficjenci korzystający ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, podmioty bądź osoby indywidualne zaangażowane w realizację, bądź korzystające ze wsparcia, czy też ogólnie zainteresowane tematyką funduszy europejskich, Wydziały Wdrażające WUP w Szczecinie.

Beneficjent bądź osoba indywidualna może dokonać zgłoszenia własnej organizacji bądź osoby do uczestnictwa w konkursie.

Projekty, podmioty oraz osoby  nagrodzone i nominowane w 2018 i 2019 roku w Gali „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” zostają wyłączone z udziału w tej samej kategorii konkursu.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą odpowiednich formularzy zgłoszeniowych – w zależności od wybranej kategorii – stanowiących załączniki nr 2-7 do Regulaminu konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2020”. Zgłoszenia można składać do dnia 10 maja 2021 r. przesyłając wypełniony  formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej (skan) na adres galaEFS@wup.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem email galaEFS@wup.pl .

Serdecznie zapraszamy Państwa, do uczestnictwa w konkursie.

Regulamin konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2021” wraz załącznikami

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018