RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Regulaminu naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15

Dodano przez: admin | 13 listopada 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania  7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywnej edukacji, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2015 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w wersji 1.2.
Informujemy, iż zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zapisów dotyczących przyznanej kwoty dofinansowania dla poszczególnych Ośrodków Pomocy Społeczneji Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie jako maksymalnej kwoty przyznanej poszczególnym jednostkom: w części 1.4 oraz 2.4 Regulaminu;
  • załącznika nr 5.7 Algorytm podziału środków finansowych projektów trybu pozakonkursowego OPS oraz PCPR z terenu województwa zachodniopomorskiego, ze względu na wykrycie błędów rachunkowych w jednej z tabel ww. załącznika oraz wprowadzenia tożsamego zapisu odnośnie kwot wskazanych w algorytmie jako kwot maksymalnych, przyznanym poszczególnym jednostkom.

W związku z powyższym WUPw Szczecinie udostępnia poniżej zaktualizowany Regulamin naboru nr:RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w wersji 1.2 wraz z ww. załącznikiem orazrejestrem zmian.

 

7.1 1.2 RN RPO 13.11.2015 JJ 2
7.1 1.2 RN RPO 13.11.2015 JJ 2
7.1_1.2_RN_RPO_13.11.2015_JJ_2.pdf
2,0 MiB
131 Downloads
Szczegóły
Tabela Zmian
Tabela Zmian
Tabela_zmian_7.1.pdf
Version: 7.1
194,5 KiB
78 Downloads
Szczegóły
Zał 5.7 Algorytm Podziału środków OPS Oraz PCPR Po Zmianach
Zał 5.7 Algorytm Podziału środków OPS Oraz PCPR Po Zmianach
zal_5.7_Algorytm_podzialu_srodkow_OPS_oraz_PCPR_po_zmianach.pdf
350,3 KiB
71 Downloads
Szczegóły