RPO w Stargardzie Szczecińskim

Dodano przez: admin | 16 grudnia 2015

W dniu 11 grudnia w Stargardzkim Centrum Kultury rozmawiano o tym, jak pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Konferencję otworzył prezydent Stargardu Szczecińskiego – Sławomir Pajor, przypominając, że w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 całkowita wartość dotowanych projektów zrealizowanych w Stargardzie przekroczyła około 227 mln zł. Samo dofinansowanie wyniosło około 107 mln zł.

Pan Przemysław Włosek – Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego potwierdził, że nowa perspektywa będzie dawała jeszcze większe możliwości, ponieważ kwoty pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie są zdecydowanie większe. Potwierdził, że Stargard stał się członkiem Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i część przedsięwzięć będzie się odbywało w jego ramach.

Pan Piotr Wolski – kierownik z Biura ds. Programowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił, nowe instrumenty programu, a także przedstawili tegoroczne nabory konkursowe.

O osiach priorytetowych realizowanych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – czyli gospodarce niskoemisyjnej, ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz naturalnym otoczeniu człowieka – mówiła Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich.

Kolejną osobą, która zabrała głos na konferencji był p. Wojciech Krycki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, będącego Instytucją Pośredniczącą dla RPO WZ. Opowiedział o możliwościach, jakie przynosi Europejski Fundusz Społeczny, skupiając się przy tym na wsparciu oferowanym w trzech osiach realizowanych przez WUP, czyli rynku pracy, włączeniu społecznym oraz edukacji.

Dla uczestników konferencji została uruchomiona specjalna strefa informacyjna w której m.in. przedstawiciele Biura Informacji i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odpowiadali na pytania zgromadzonych gości przychodzących, by dowiedzieć się o możliwościach pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

W perspektywie na lata 2014 – 2020 wysokość dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, to prawie 1000 euro. Trzy główne filary programu to gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.