Rozpoczynają się konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 maja 2021

2 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja otwierająca konsultacje społeczne Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2-2-1024x432.png

FERS to Program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych polityk publicznych, w tym m.in.:

  • poprawę sytuacji osób na rynku pracy,
  • zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • zapewnienie opieki nad dziećmi,
  • podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji,
  • integrację społecznej, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Już dzisiaj można zarejestrować swój udział na konferencji online, wypełniając formularz dostępny na stronie Konsultacji społecznych Programu.

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerów społecznych, organizacje, przedsiębiorców i innych zainteresowanych.

Osoby, które zarejestrują się do udziału w tym wydarzeniu, będą mogły w nim aktywnie uczestniczyć i zgłaszać uwagi. Rejestracja do udziału w konferencji  będzie trwać do 2 czerwca, bądź wyczerpania miejsc.

Osoby bez zgłoszenia (bez rejestracji) będą mogły obejrzeć  transmisję wydarzenia na YouTube (dla nich opcja zadawania pytań/zgłaszania uwag będzie wyłączona). 

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Konsultacje FERS potrwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. Uwagi do Programu będzie można przesłać także za pośrednictwem formularza uwag, który zostanie udostępniony wraz z Programem na stronie od 2 czerwca.

Wszystkie informacje związane z Programem i konsultacjami społecznymi, dostępne są na stronie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.