Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 listopada 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” należy złożyć drogą elektroniczną, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl.
Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od 14.11.2017 r. do 31.10.2018 r.
Ogłoszenie o naborze wraz załącznikami jest dostępne pod adresem:
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabor,wnioskow,o,przyznanie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2017,2018,4018.html