Relacja z Gminnych Targów Pracy w Gminie Dobra

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 listopada 2017

VIII Gminne Targi Pracy w Gminie Dobra „Wiele dróg kariery. Jeden początek” odbyły się 22 listopada 2017 r. w Filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dołujach. Organizatorem targów był Powiatowy Urząd Pracy w Policach – przy honorowym patronacie Wójta Gminy Dobra.
Uroczystego otwarcia dokonali Pan Jan Sławczyński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz Pani Teresa Dera – Wójt Gminy Dobra. W świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek o godzinie 11.00 rozpoczęło się zwiedzanie stoisk przez osoby odwiedzające tegoroczne targi pracy. Dostępne podczas kiermaszu oferty pracy obejmowały w większości przypadków branże: elektryczną, handlową, transportową, finansową, produkcyjna oraz szereg ofert pracy dla nie wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Udział w nich wzięło 19 pracodawców, 4 przedstawicieli instytucji wspierających rynek pracy w tym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Obecność pracowników Biura Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego EFS WUP w Szczecinie umożliwiła odwiedzającym uzyskanie informacji nt. możliwości, jakie dają Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pytania zainteresowanych najczęściej dotyczyły szkoleń dla osób bezrobotnych i pracujących, działań dla młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.