Zbadaj się i wygraj… życie!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 7 lutego 2019

11 tysięcy osób. Tyle zmarło z powodu raka jelita grubego w 2015 roku w Polsce. Tymczasem, statystykę tą można by uszczuplić nawet o 90%, gdyby Polacy między 55 a 64 r.ż poddawali się profilaktycznej kolonoskopii! To właśnie z tego powodu rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego stanowi istotny obszar wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Choć rak jelita grubego to najczęstszy nowotwór zarówno u kobiet jak u mężczyzn, to rozwija się on z łagodnych zmian, które łatwo  jest znaleźć i usunąć zanim przeistoczą się w zagrażającą życiu chorobę. Wciąż niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, iż regularne badania mogą zdusić w zarodku rozwijający się nowotwór. Projekt „KOLONOVITA”, od niedawna realizowany przez Centrum Medyczne Sonomed, może to zmienić!

Dzięki kolonskopii można nie tylko rozpoznać ewentualnego raka, ale także zapobiegać jego powstawaniu poprzez usuwanie polipów, na podłożu których może się on rozwijać – tłumaczy lek. Katarzyna Kozłowska- Petriczko, zaangażowana w realizację projektu – Przebadaliśmy już około 100 pacjentów. U kilku z nich wykryto bezobjawowe nowotwory złośliwe jelita grubego na etapie na którym pilnie wdrożone leczenie daje wysoką szanse przeżycia!”

Na realizację projektu Sonomed otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 1,4 mln zł. Same badania profilaktyczne stanowią jednak jedynie część projektu. Zaplanowany w nim szereg działań odpowiada bowiem praktycznie na wszystkie bariery na które napotyka profilaktyka w naszym regionie, takie jak: niska świadomość, brak odpowiedniego sprzętu, wysokie koszty badania czy utrudniony dojazd na samo badanie. Dzięki uzyskanym funduszom wyposażyliśmy naszą Pracownię Endoskopową w wysokiej jakości sprzęt, co wpływa nie tylko na jakość wykonywanych badań ale także komfort pacjenta – wylicza Pani Katarzyna – Ponadto prowadzimy szeroką promocję profilaktycznych badań kolonoskopowych, organizujemy spotkania informacyjno – edukacyjne  dla zainteresowanych, oferujemy pacjentom transport do naszego ośrodka z odległych powiatów oraz angażujemy do współpracy lekarzy rodzinnych.

Dzięki „KOLONOVICIE” badaniami objętych zostanie 900 osób z 13 powiatów naszego województwa o wysokim wskaźniku zachorowalności, a paradoksalnie niskiej zgłaszalności na badania. Ponadto w ramach projektu zostanie zorganizowanych 20 szkoleń, dla co najmniej 120 lekarzy pierwszego kontaktu, których zadaniem będzie szerzenie świadomości w zakresie profilaktyki nowotworowej wśród swoich pacjentów. Projekt przewiduje także zakup aparatury i sprzętu, dającego gwarancję najwyższej jakości badań.

Słysząc „profilaktyka raka” rzednie nam mina. Z wielu względów nie po drodze nam z badaniami. Nie mamy na to czasu, pieniędzy, kosztowałoby nas to zbyt wiele zachodu. Często dostęp do badań jest utrudniony ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Nierzadko wolimy po prostu żyć w słodkiej nieświadomości, wierząc, że nas ten problem nie dotyczy, lub wręcz odwrotnie – unikać badań w obawie, że mogłyby one czarno na białym odkryć gorzką prawdę. Tymczasem statystyki są nieubłagane. Co trzeci z nas zachoruje na raka. Zagrasz w tę ruletkę czy zbadasz się i wygrasz… życie?

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu!

Powyższy materiał dot. projektu: „KOLONOVITA” -Badania profilaktyczne jelita grubego ratują życie!”, którego wnioskodawcą jest SONOMED  Spółka  z Ograniczoną Odpowiedzialnością, wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.