Zawodowi kierowcy pilnie poszukiwani!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 8 lutego 2018

Zawód kierowcy jest niewątpliwie intrygujący, bo wielu z nas kojarzy go z przygodą, możliwością zwiedzenia świata, poznawaniem wielu nowych ludzi. Zawód kierowcy to też setki wolnych miejsc pracy i wysokie zarobki. Jest to również zawód niezwykle wymagający, do którego trzeba mieć konkretne predyspozycje i umiejętności. By zostać zawodowym kierowcą trzeba, przede wszystkim, przejść badania psychologiczne i lekarskie oraz ukończyć odpowiednie kursy, a te – nie da się ukryć – są bardzo drogie. W takiej sytuacji niezwykle przydatne jest wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki takiemu wsparciu Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski prowadzi bezpłatne szkolenia dla przyszłych zawodowych kierowców z powiatów: szczecińskiego, stargardzkiego, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego.
Projekt Atrakcyjna praca w transporcie dla osób w wieku 30 lat i więcej to nie pierwsze przedsięwzięcie tej firmy realizowane przy wsparciu środków unijnych. Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski z wielkim sukcesem zrealizowało już kilka projektów dot. osób biernych zawodowo, głównie osób młodych, które dopiero wkraczały na rynek pracy. – Tym razem wspieramy osoby powyżej 30 roku życia.  Są to często osoby „po przejściach” i różnych „zakrętach życiowych”. Ich motywacja ma niejednokrotnie inny wymiar, niż u osób młodszych. Są oni często nastawieni nie na potrzebę znalezienia pracy – a na zmianę swojego życia. Przestali pracować i poszukiwać pracy nie tylko z powodu jej braku na rynku, ale również w wyniku różnych życiowych okoliczności. Musiały wcześniej opiekować się dziećmi albo innymi osobami zależnymi, były na utrzymaniu innych osób, chorowały itp. –  tak o uczestnikach projektu mówi Pani Paulina Igielska – Wężyk. Dla zdecydowanej większości kursantów praca w transporcie stanowi wielką szansę na zmianę w życiu. To nie tylko kwestia „nowej” pracy ale przede wszystkim zmiany stylu życia. Transport wiąże się często z wyjazdami, ogromną odpowiedzialnością za ludzi i towar. Ta zmiana nastawienia sprawia, iż absolwenci projektu dostają „wiatru w żagle”. Jest to poprzedzone ciężką pracą nie tylko doradców zawodowych ale i całego personelu projektu i instruktorów, którzy oprócz normalnego szkolenia często muszą pełnić rolę mentorów, czy osób którym powierzane są różne życiowe kwestie naszych uczestników – dodaje Pani Paulina.
Obecnie kierowca to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów. Polskie firmy transportowe wytwarzają aż 10% krajowego PKB. Co więcej, niektóre źródła podają, że już teraz firmy te odpowiadają za jedną czwartą rynku przewozów w Unii Europejskiej. Zawodowi kierowcy są więc pilnie poszukiwani. – Projektem objęte są 92 osoby i wszystkie mają szansę na dobrze płatną pracę. Jednak sam udział w projekcie to nie sielanka: zajęcia są praktycznie codziennie, bardzo dużo ćwiczeń praktycznych. Zgodnie z przepisami, nie ma mowy o jakiejś absencji na zajęciach – każde opuszczone zajęcia uczestnik musi odrobić, gdyż w innym przypadku, nie ma możliwości przystąpienia do egzaminów. Ale trud się opłaca gdyż Ci, którzy przejdą weryfikację w trakcie doradztwa zawodowego  i weryfikację w trakcie szkolenia, mają ogromną szansę na zmianę swojej sytuacji. W zasadzie każdy kto ukończy projekt i zda egzaminy ma zapewnioną stabilną pracę. mówi Pani Paulina i dodaje: Jest to powód do satysfakcji również dla nas, gdyż realizacja takiego projektu wymaga dużego zaangażowania całego personelu – zajęcia z doradcami trwają często ponad normatywny czas, nasze Biuro Projektu kontaktuje się z uczestnikami niemal na bieżąco, interesujemy się ich postępami w szkoleniu, egzaminami, nie tylko w wymiarze formalnym. Staramy się pomóc szczególnie tym, którzy zaliczają niepowodzenia w swoich egzaminach np. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zwłaszcza w takich kryzysowych sytuacjach nieformalna pomoc jest szczególnie potrzebna. Skutkuje to również na przyszłość. Nasi absolwenci czują się często związani z nami, polecają nas innym, a dzięki temu nie mamy problemów z rekrutacją na kolejne projekty. Rozwija to firmę, nasz zespół i stajemy się ważnym uczestnikiem wsparcia w naszym Regionie poprzez środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powyższy materiał dot. projektu: „Atrakcyjna praca w transporcie dla osób w wieku 30 lat i więcej, którego Wnioskodawcą jest Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 6.5  Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020