Zawodowa przyszłość młodych pyrzyczan

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 10 listopada 2021

Województwo zachodniopomorskie boryka się się z nieustającym deficytem fachowców. Dlatego jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stało się wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w naszym regionie. Już dziś, w ramach obecnego okresu finansowania, doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne 226 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a 10 766 uczniów uczestniczyło w zorganizowanych, w ramach projektów, stażach i praktykach u projektodawcy. To nie jedyna z form wsparcia, na które mogą liczyć uczniowie i nauczyciele tych szkół. A jak sytuacja wygląda w powiecie pyrzyckim? -> Czytaj dalej