Zapewnić wytchnienie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 marca 2019

Jest taka praca w wymiarze 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, do końca życia. Nie przewiduje ponadto urlopów, a właściwie nawet czasu wolnego, pozwalającego na uporanie się ze sprawami dnia codziennego. Wyjątkowo nisko płatna, jeśli w ogóle. Ponadto od pracownika wymagana jest specjalistyczna wiedza z zakresu nauk medycznych, tężyzna fizyczna i wysoka odporność psychiczna.

Czy aplikowałbyś dobrowolnie na takie stanowisko? Niestety, osobom piastującym je, z reguły nikt nie zadaje takiego pytania. Taki scenariusz pisze dla nich życie. Mimo to, większość z nich nigdy ze stanowiska nie rezygnuje. Z miłości.

Mowa opiekunach osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Tabu

Na naszych oczach dzieją się już ważne przemiany społeczne i niepełnosprawność przestaje stanowić temat tabu. Osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej uczestniczą w życiu społecznym i zawodowym. Obiekty użyteczności publicznej powoli zaczynają być dostosowywane do różnorodnych potrzeb. Zaszła ogromna zmiana w postrzeganiu niepełnosprawności nie jako choroby, lecz jako elementu ludzkiej różnorodności, obok wzrostu, koloru skóry czy włosów. To cieszy. Jednakże, z niepełnosprawnością wiąże się pewna kwestia, która wciąż stanowi tabu, o której rzadko mówi się głośno. Opieka nad osobą niepełnosprawną i związana z nią potrzebaodpoczynku przez opiekuna.

Przerwa na wagę złota

Tutaj z pomocą przychodzi, raczkująca jeszcze w Polsce, opieka wytchnieniowa. Mieszkaniawytchnieniowe to jedno z jej oblicz. Stanowią formę wsparcia dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy, powierzając osobę niesamodzielną w opiece wykwalifikowanym specjalistom, w tym czasie mogą np. pójść do szpitala, pojechać do sanatorium czy na urlop. I takie właśnie przytulne, 4 – pokojowe mieszkanie otwarto oficjalnie 22 lutego w Szczecinie, jako część projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym to nie tylko wsparcie dla opiekuna, ale także dla samych osób niesamodzielnych. Mogą liczyć na dobre słowo, troskę, poczucie  bezpieczeństwa i aktywizację. A w razie potrzeby pomocą służą także specjaliści – psycholog, fizjoterapeuta czy prawnik. Do końca 2019 roku z pobytu w mieszkaniu wytchnieniowym skorzysta około 40 osób z 12 powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Co więcej?

Stworzenie mieszkania to jednakzaledwie część projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020w wysokości aż 8,5 mln zł. „Dobre wsparcie” to też wdrażanie nowoczesnych systemów informacyjno-komunikacyjnych (tzw. telecentrum), remontowanie mieszkań osób zależnych, likwidacja barier architektonicznych, opieka wytchnieniowa, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia dla opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Projekty takie jak ten dają nadzieję na to, iż opiekunowie osób niesamodzielnych, jak i ich potrzeby przestaną być w końcu niewidzialne. Bo oni, choć sprawni, również zmagają się z całym wachlarzem ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Niepełnosprawności bliskiej osoby. To naprawdę dobre wsparcie!

Tutaj (https://www.youtube.com/watch?v=F8TnQTH-0A0) zobaczycie jak wyglądał remont mieszkania wytchnieniowego!

Powyższy materiał dot. projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Wartość projektu wynosi ponad 10 mln. zł. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.