WYRÓWNAĆ SZANSE W POWROCIE NA RYNEK PRACY

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 grudnia 2021

Godzenie ról wychowawczych z pracą nie jest łatwe. Możliwość podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z pojawieniem się i opieką nad małym dzieckiem uwarunkowana jest wieloma aspektami, zarówno demograficznymi, społecznymi, jak i ekonomicznymi. Dochodzą do tego jeszcze uwarunkowania kulturowe. Cały czas, pomimo trwającej zmiany, to kobiety częściej zostają w domu sprawując opiekę nad dzieckiem i nadal jest jedna z głównych przyczyn nierównych szans kobiet na rynku pracy.

Czytaj dalej…