„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 28 listopada 2018

Pod tą nazwą Gmina Miasto Koszalin od 15 maja 2017 roku realizuje modelowy projekt z zakresu upowszechnienia wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wdrożona w ostatnich latach reforma systemu oświaty spowodowała zmiany w sieci szkół prowadzonych przez Miasto Koszalin. Z tego powodu Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 zmieniła swoją siedzibę, pozostawiając wolny obiekt przy ul. Spasowskiego 14A. Przeniesienie szkoły zbiegło się też w czasie ze zmianami w zakresie podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, co spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na miejsca wychowania przedszkolnego. Zapotrzebowanie to dotyczy zwłaszcza przedszkoli publicznych, do których rodzice w pierwszej kolejności chcą posyłać dzieci, mając na uwadze ich wysoki poziom oraz zaufanie jakim się cieszą.

Z tego powodu Koszalin zdecydował o utworzeniu nowego przedszkola z siedzibą w dotychczasowym obiekcie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21. Obiekt – dzięki zaangażowaniu środków własnych Miasta – przeszedł gruntowaną modernizację i został w pełni dostosowany do  potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednak całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego został dofinansowany realizowany projekt.

Celem projektu jest zwiększenie o 5,06% liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin poprzez utworzenie w Przedszkolu nr 37 w Koszalinie 125 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich oraz dostosowanie istniejących miejsc dla 33 dzieci niepełnosprawnych  w Przedszkolu Integracyjnym i Przedszkolu Specjalnym nr 36 w Koszalinie. Ponadto dzięki projektowi 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, które umożliwią dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 

Uzyskane dofinansowanie pozwoliło wyposażyć sale wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 37 w niezbędne wyposażenie, w tym m.in. meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, leżaki. Jako jedyne w Koszalinie będzie posiadało w każdej sali nowoczesne monitory interaktywne, wspomagające proces wychowania przedszkolnego.

Oprócz Przedszkola nr 37, projekt objął także przedszkola, które na co dzień pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, tj. Przedszkole nr 36 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Przedszkole Integracyjne.

W tych placówkach projekt pozwolił przede wszystkim na sfinansowanie oferty dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych, dostosowanych do ich potrzeb. Ponadto przedszkola zyskały dodatkowe pomoce dydaktyczne dla tej grupy dzieci, a nauczyciele z obu placówek mogą doskonalić swoje kompetencje w kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 roku. Poniżej przedstawiamy działania podejmowane w ramach projektu przez poszczególne przedszkola.

Działania realizowane przez Przedszkole nr 36:

– zakup pomocy dydaktycznych celem dostosowania oferty Przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

– kurs Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (ACC)  dla nauczyciela wychowania przedszkolnego

– studia podyplomowe surdopedagogika i tyflopedagogika oraz Terapia Integracji Sensorycznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

– zajęcia z dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych;

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

– zajęcia z zakresu integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

– zajęcia usprawniania manualnego z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.

Działania realizowane przez Przedszkole Integracyjne:

– zakup pomocy dydaktycznych celem dostosowania oferty Przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

– studia podyplomowe Surdopedagogika i Tyflopedagogika oraz Terapia Integracji Sensorycznej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;

– prowadzenie zajęć z dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Działania realizowane przez Przedszkole nr 37:

– adaptacja budynku i zakup doposażenia na potrzeby utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu nr 37 w Koszalinie;

– bieżące utrzymanie 125 utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez 12 miesięcy (w okresie 03.09.2018 – 31.08.2019 r.)