Tu nie ma miejsca na stereotypy! Tu się pracuje!

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 lutego 2019

To nie osoby niepełnosprawne są niegotowe do pojawienia się na rynku pracy, ale rynek pracy nie jest gotowy,aby ich przyjąć. Dlatego, powstają takie miejsca jak to. Miejsca, które burzą stereotyp osoby niepełnosprawnej, jako niezdolnej do podjęcia zatrudnienia. Poznajcie Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie.

Stworzyć ZAZ

Co 10 mieszkaniec powiatu goleniowskiego boryka się z trudnościami wynikającymi z pewnego rodzaju niepełnosprawności. Niestety, najmniejsze nawet ograniczenie samodzielności to  nadal równia pochyła prowadząca do trudności ze znalezieniem zatrudnieniai dalej – do ubóstwa. Czy jednak naprawdę musi tak być? Czy rzeczywiście nie ma miejsca na niepełnosprawność na rynku pracy? Zakłady Aktywności Zawodowej, czyli popularne ZAZy, całkowicie przeczą temu stereotypowi! Zatrudniają z sukcesami osoby niepełnosprawne, nawet te w stopniu znacznym. Na terenie województwa zachodniopomorskiego działa ich 9. To dużo, bo jeszcze niedawno działały tylko 4. A wszystko dzięki środkom europejskim! W 2017 roku przyznano dofinansowanie w wysokości ponad 35 mln zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna) na rozwój istniejących, ale przede wszystkim na stworzenie nowych ZAZów. Dzięki temu powstało 5 nowych tego typu podmiotów w naszym regionie. ZAZ  w Goleniowie to właśnie jeden z nich!

Jednakże stworzenie ZAZu to sukces połowiczny. Nie zapominajmy bowiem, że jego siłą są ludzie. A Ci również potrzebują wsparcia, by wydobyć z nich pełnię możliwości i drzemiącego w nich potencjału…

Wydobyć potencjał

Pracę w Goleniowskim ZAZie znalazło 68 osób niepracujących i niepełnosprawnych. Ale zanim rozpoczęli swoją wielką przygodę, czekał ich długi proces szkoleń rozwojowych i przyuczania do zawodu. I tutaj z pomocą także przyszły fundusze wspólnotowe, tym razem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Goleniowski ZAZ na ten cel otrzymał prawie 1,3 mln zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prawne i zawodowe, szkolenia i kursy. Uczestnicy uzyskali ponadto kwalifikacje zawodowe, poparte odpowiednimi certyfikatami. Otrzymali takżewsparcie w postaci wykwalifikowanego asystenta osoby niepełnosprawnej. A na końcu… wymarzoną pracę!

Świadczyć usługi na poziomie

Pamiętajmy jednak, że w całym tym procesie najważniejszy jest klient, bo to on zweryfikuje sukces każdego przedsiębiorstwa. Ideą ZAZu w Goleniowie, obok aktywizacji osób niepełnosprawnych, jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dlatego ustalenie oferty ZAZu poprzedzone zostało serią spotkań i konsultacji z potencjalnymi odbiorcami usług. Stąd decyzja o realizowaniu działalności usługowej i produkcyjnej w następujących branżach: pralniczej, utrzymania czystości, utrzymania terenów zielonych, gastronomicznej, poligraficznej, montażu i demontażu.

Zatem, jeśli poszukujecie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w tym zakresie, zależy Wam na najwyższej jakości, a chcecie przy tym wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami… znacie odpowiedni adres!

Powyższy materiał dot. projektu CHCEMY WIĘCEJ – aktywna integracja społeczno – zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów – przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym wartość projektu wynosi prawie 1,5 mln zł., przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.