Trzy płaszczyzny – wspólny cel

Dodano przez: Alicja Giszczak | 27 września 2019

Z problemami czy trudnościami w wychowywaniu dzieci spotykają się zarówno rodzice, jak i prawni opiekunowie. One były, są i będą. Trudno ich uniknąć w procesie wychowawczym młodego człowieka. Czasami problemy z wychowaniem dzieci wynikają się z problemów rodzinnych i niejednokrotnie problemy te są skrywane w zaciszu domowym. Nie zawsze potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, niekiedy jednak staje się ona nieunikniona.

Tu na pomoc przychodzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, którzy często, jako pierwsi wyciągają pomocną dłoń, wskazują drogę i pomagają w rozwiązywaniu problemów. Jak sami mówią wielokrotnie mierzą się z dużymi wyzwaniami natury zawodowej, jednak każda osoba której udaje im się pomóc staje się ich osobistym i dużym sukcesem. Gdyby nie środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, nie udało by nam się realizować tak dużego projektu jakim jest „Projekt Rodzina”mówią pracownicy MOPR w Koszalinie. Swoisty projekt Gminy Miasta Koszalin, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, od dwóch lat jest w trakcie realizacji i już teraz można mówić o sukcesie jaki odniósł. Założenia projektu mówią o 330 osobach które zostaną objęte wsparciem, w tym 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 136osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz osoby z ich najbliższego otoczenia, ale tak naprawdę efekty jego realizacji dotyczą szerszego grona.

Projekt Rodzina to nie tylko warsztaty: „Szkoła dla Rodzica”, „Profilaktyka zdrowego trybu życia”, warsztaty kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą czy warsztaty z zakresu gospodarowania budżetem domowym, ale także indywidualne doradztwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne czy pedagogiczne. Jak się okazuje niezmiernie ważną częścią całego projektu są oferowane alternatywne formy spędzania czasu wolnego, które jako działania prewencyjne, chronią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. O tym jakie znaczenie ma wspólne wyjście do teatru, do kinaczy na kręgle opowiadają nam pracownicy MOPR w Koszalinie. Warsztaty które prowadzimy pozwalają uczestnikom na zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń i bezpośrednią możliwość rozwiązania problemów, które bardzo często są ich własnymi problemami. To właśnie te zajęcia, a przede wszystkim sposób ich prowadzenia, sprawiają że ludzie stają się otwarci i ufni. Jednak dopiero wspólne spędzanie wolnego czasu, spotkanie na neutralnym gruncie powoduje, że uczestnicy zaczynają dzielić się własnymi problemami, troskami, wspólnie cieszą się z czyiś małych sukcesów, a nawet nawiązują się przyjaźnie. Dzięki obserwacji grupy podczas warsztatów czy w trakcie spędzania wolnego czasu nasza kadra projektu i prowadzący zajęcia mieli możliwość dostrzeżenia i zareagowania na niepokojące zachowania lub sygnały dodają pracownicy MOPR w KoszalinieUdało się wykryć i zdiagnozować poważne schorzenia u dzieci, u dzieci które nigdy wcześniej nie przebywały w otoczeniu rówieśników. Dzięki zaangażowaniu grupy i doradztwu specjalistycznemu udało się wykryć stosowanie przemocy w rodzinie u jednej z uczestniczek, udało się również dostrzec postępującą chorobę alkoholową, a nawet w wyniku konfrontacji z grupą jeden z uczestników zdecydował się poddać terapii uzależnień.

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu cieszyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą pn. „Mały terrorysta”.  Bo tak naprawdę który z rodziców nie boryka się z atakami złości u małych dzieci? Działań skierowanych dla tej grupy było bardzo dużopodkreślają pracownicy projektua dodatkowym sukcesem, jaki nam się udało osiągnąć realizując projekt było nakręcenie spotu reklamowego mającego na celu popularyzację rodzicielstwa zastępczego. Spotu, który w bezpośredni sposób ukazuje satysfakcję płynącą z pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rozmawiając z realizatorami projektu „Projekt Rodzina” odnieśliśmy wrażenie, że projekt oddziałuje nie tylko na bezpośrednich uczestników i ich rodziny,  ale wpływa także na jakość pracy pracowników socjalnych zmieniając stereotypowe myślenie o ich pracy, a przede wszystkim wpływa globalnie na całą lokalną społeczność.

Gmina Miasto Koszalin wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koszalinie zostali nominowani w kategorii Beneficjent z pasją w konkursie Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019.

Powyższy materiał dot. Projektu „Projekt Rodzina” w ramach Działania 7.6.Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 565 805,75 zł. Wartość przyznanego dofinansowania 537 514,60 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.- 31.12.2019 r.