To oni będą pożądani na rynku pracy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 lutego 2018

1100 uczniów zdobędzie umiejętności niezbędne na regionalnym rynku pracy, a 54 nauczycieli  zdobędzie kwalifikacje lub kompetencje potrzebne do nauczania zawodu w nowatorski sposób. To tylko część rezultatów które przyniesie projekt  „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” realizowany przez  Powiat Wałecki. W ramach projektu wsparcie otrzymają dwie publiczne placówki kształcenia zawodowego: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) oraz Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU). Na ten cel przeznaczono 9 102 642,70 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przygotowując uczniów do wejścia na rynek pracy nacisk położony będzie nie tylko na przekazanie pakietu niezbędnej wiedzy, ale przede wszystkim na wykształcenie konkretnych umiejętności m.in. poprzez praktyki i staże zawodowe, a także dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach oraz kursy i szkolenia, min. kurs prawa jazdy, spawania, kierowców wózków widłowych, baristy, animatora sportu, operatorów maszyn CNC, i wiele innych – mówi Arkadiusz Niefiedowicz, koordynator projektu.
Dla najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i technicznych przewidziano stypendia. Wszyscy uczestnicy będą objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym. Ponadto,  ze względu na niski poziom jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego jednym z głównych działań jest także doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach i stworzenie nowoczesnych laboratoriów kształcenia praktycznego- dodaje.
Dziś problemu nie stanowi już dostęp do wiedzy, ale do tzw. „know-how”. Co z tego, że uczeń posiądzie książkową wiedzę teoretyczną, kiedy stając naprzeciw specjalistycznego urządzenia nie będzie wiedział jak z niego korzystać. Dlatego, tak ważna jest praktyczna nauka zawodu, staże i praktyki u rzeczywistych pracodawców, w nowoczesnych warunkach, a także kursy doszkalające kończące się przyznaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.  Uczeń posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną, a do tego odpowiednie, poświadczające ten stan certyfikaty, jest gotowy do wejścia na rynek pracy i podjęcia z miejsca zatrudnienia. Rynek pracy jest nienasycony, wciąż bowiem brakuje fachowców. Ale jest też wymagający, a naprzeciw tym wymaganiom stają projekty takie jak ten.
Powyższy materiał dot. projektu: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”, którego Wnioskodawcą jest Powiat Wałecki. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach kontraktów samorządowych.