Świetlice środowiskowe – pakiet korzyści i kuźnia uśmiechów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 lipca 2020

Są takie miejsca gdzie pomaga się dzieciom w nauce, organizuje czas wolny, rozwija zainteresowania, kulturę osobistą, poprawia sprawność fizyczną, rozwija umiejętności interpersonalne, wspiera rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Wszystkie te korzyści jak również współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe zapewnia lokalny samorząd tworząc świetlice środowiskowe na miarę lokalnych potrzeb i dla swojej społeczności. Takie placówki powstały w Gminie Sławno, gdzie od kwietnia 2018 r., gmina realizuje projekt „Sławieńskie Świetlicowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanym funduszom, została powołana nowa jednostka organizacyjna gminy – Świetlica Środowiskowa Gminy Sławno. W ramach jej działania powstało sześć placówek wsparcia dziennego działających w Żukowie, Tychowie, Wrześnicy, Warszkowie, Smardzewie i Kwasowie.

W pierwszym etapie realizacji projektu wszystkie placówki zostały kompleksowo przygotowane. Dzięki środkom z dofinansowania została wyremontowana siedziba główna Świetlicy Środowiskowej Gminy Sławno w Żukowie, a także zostały odświeżone i dostosowane do działania świetlic pomieszczenia wszystkich filii. Placówki zostały wyposażone w nowe, certyfikowane meble, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, telewizory, kolumny aktywne, stoły do gier (cymbergaj, tenis stołowy, piłkarzyki) oraz zestawy klocków Lego Mindstorm. Ponadto do świetlic zakupiono pomoce dydaktyczne (książki, słowniki), gry oraz drobny sprzęt sportowy. Cały czas prowadzona jest również prenumerata prasy dziecięcej i młodzieżowej oraz specjalistycznej.

Od początku istnienia świetlice środowiskowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. W każdej placówce jest 15 miejsc, łącznie zatem jesteśmy w stanie pracować z 90 podopiecznymi.Celem funkcjonowania naszych placówek są działania wspierające dzieci i młodzież oraz ich rodziny, m.in. poprzez pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczestników, a także poprawa ich społecznego funkcjonowania.Wychowawcy świetlic prowadzą cykliczne zajęcia z edukacji rodzinnej, komunikacji międzypokoleniowej/rodzinnej, edukacji społeczno-finansowej oraz profilaktyki uzależnień, nie mają one jednakże tylko charakteru wykładów czy pogadanek. W ramach tych zajęć odbywają się spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których funkcjonują placówki oraz z przedstawicielami różnych instytucji. – podkreśla Pani Małgorzata Błaszczyk – kierownik Świetlic Środowiskowych Gminy Sławno.

W świetlicach organizowane przez wychowawców są także liczne zajęcia mające na celu rozwijanie dziecięcej kreatywności oraz zdolności manualnych. Uczestnicy zajęć mają okazję m. in.  nauczyć się szyć z filcu, własnoręcznie zrobić mydełka, wykonać prace plastyczne z użyciem papieru, drewna, makaronu, masy solnej i innych. Nie brakuje również zajęć sportowych. Organizujemy też warsztaty dodatkowe dla podopiecznych. W tym roku dzieci i młodzież ze świetlic miały okazję wziąć udział w cyklu spotkań z p. Anną Stefanowską – „Krafciarką”. Podczas warsztatów dzieci uczyły się tworzenia biżuterii, breloczków, zakładek do książek itp. z mas termoutwardzalnych.Ponadto podopieczni placówek wsparcia dziennego chętnie angażują się we współorganizację lokalnych uroczystości, m.in. takich jak festyny rodzinne, festyny charytatywne oraz pozostałe inicjatywy.

W okresach wolnych od nauki szkolnej odbywają się wycieczki edukacyjne i integracyjne. Do tej pory nasi podopieczni odwiedzili gdyńskie Centrum Nauki EXPERYMENT, Park Rekreacyjno-Edukacyjny w Sarbsku Sea Park Sarbsk oraz Fun Park Pomerania w Dygowie k/Kołobrzegu. Ponadto zorganizowane zostało także spotkanie integracyjne „Zakończenie wakacji”, które odbyło się na placu przy świetlicy w Tychowie oraz wyjazd do kina w Sławieńskim Domu Kultury. – dodaje Pani Małgorzata

W roku 2019 rozpoczęły się w placówkach zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zajęcia informatyczne oraz z robotyki prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. To inwestycja w przyszłość dzieci i lepszy start w kolejnych etapach edukacji. Podopieczni placówek wsparcia dziennego mają także możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznej w ramach systematycznie odbywających się warsztatów rozwijających kompetencje psychospołeczne prowadzonych przez dr Anettę Jaworską.

Świetlice środowiskowe to kuźnia talentów i uśmiechów. Podopieczni czują się tam jak w drugim domu. Tylko w roku 2019 Świetlice Środowiskowe Gminy Sławno objęły wsparciem 136 podopiecznych. Taliczba pokazuje jak ważną rolę w lokalnym wspieraniu rodzin i ich dzieci odgrywają powołane do życia placówki przez Gminę Sławno, powstałe dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przede wszystkim warto podkreślić, że uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Świetlice działają w godzinach popołudniowych, dzięki czemu dzieci mają zapewnioną opiekę po zajęciach szkolnych.

Bieżącą działalność gminnych placówek wsparcia dziennego można śledzić na stronie i profilu facebook’owym www.facebook.com/swietlicasrodowiskowagminyslawno.

 

Powyższy materiał dot. projektu „SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO”, którego wnioskodawcą jest Gmina Sławno. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 2 143 584,13 zł.