Stolarz- zawód w dechę

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 czerwca 2019

Szczecińskie Szkoły Salezjańskie od ponad 20 lat kształcą młodzież w zawodach stolarskich. Część z nich wybiera ten zawód, by kontynuować rodzinną tradycję, inni żeby zdobyć dobrze płatny zawód. W październiku 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Perspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz” w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczniów Szkół Salezjańskich w Szczecinie w zawodzie stolarz.

Dla kogo.

Grupę docelową projektu stanowi 86 uczniów ZSZ w Szczecinie kształcących się w zawodzie stolarz i 3 nauczycieli – łącznie 89 osób. W wyniku realizacji projektu 86 uczestników nabędzie nowe umiejętności zawodowe w zakresie projektowania mebli oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drewnianych, 46 uczestników zdobędzie kwalifikacje czeladnicze, 86 objętych zostanie doradztwem edukacyjno – zawodowym wraz z IPD dla każdego ucznia.

„Zależy nam na tym, by młodzież uczyła się zawodu na specjalistycznych, skomputeryzowanych urządzeniach. Udało nam się  pozyskać środki na nowoczesny sprzęt, jak grubościówka, wyrówniarka, okleiniarka, strugarka”- mówi ks. Leszek Zioła – dyrektor Szkół Salezjańskich.

Efekty działań.

W ramach projektu przewidziano praktyki zawodowe u pracodawców – 150 godzin dla każdego z uczestników oraz kursy doskonalenia zawodowego dla 3 nauczycieli zawodu. Zaplanowano także wyjazd na Targi DREMA FURNICA, zakup materiałów dydaktycznych, literatury fachowej oraz sprzętu. Przewidziano przeprowadzenie egzaminów próbnych zawodowych 32 teoretycznych i 32 praktycznych oraz przygotowanie uczniów do przystąpienia do egzaminu czeladniczego i jego sfinansowanie.  Założono organizację kursów doskonalenia zawodowego dla 3 nauczycieli zawodu. Jednym z elementów projektu jest stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKi).

„W dniu rozpoczęcia lekcji każdy uczeń na starcie otrzymuje skrzynkę z narzędziami oraz odzież roboczą. Trzej instruktorzy  szkolnych warsztatów są absolwentami naszej szkoły. Młodzież, która kończy naukę, cieszy się, że będzie umiała obsługiwać sprzęt najwyższej jakości, co jest ważne w ich przyszłej pracy”podkreśla ks. Leszek Zioła  – dyrektor Szkół Salezjańskich.

Obecnie pracodawcy wymagają większego spektrum umiejętności zawodowych, komunikatywności, ciągłego dokształcania, a niejednokrotnie doświadczenia, czy stażu zawodowego. Wsparcie jakie oferuje Towarzystwo Salezjańskie w ramach realizowanego projektu w sposób spójny i kompleksowy wspiera podniesienie umiejętności zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji w zawodzie stolarz. Podnosi też atrakcyjność kierunku oraz pozwala przywracać ciekawy zawód na rynek pracy, na którym usługi rzemieślnicze znów stają się bardzo ważne.

 

 

Powyższy materiał dot. projektuPerspektywy na przyszłość. Wysoka jakość nauczania zawodu stolarz” w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Wartość projektu wynosi 1 324 247,13 zł. Wartość przyznanego dofinansowania 1 188 847,13 zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nr projektu RPZP.08.06.00-32-K006/17-00. Okres realizacji projektu: 11.09.2017-30.06.2020 r.