Rodzice w Szczecinie wracają do pracy!

Dodano przez: Alicja Giszczak | 13 lipca 2018

O tym, że w żłobkach brakuje miejsc wie każdy rodzic, który choć raz próbował malucha do takiej placówki zapisać. Dzięki podmiotom, które sięgnęły po unijne dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych przybędzie 880 nowych miejsc dla maluchów. Do 2023 roku tych miejsc ma powstać 4383.

 Efekty konkursu

Jednym z podmiotów, które otrzymały na ten cel unijne dofinansowanie, jest Gmina Miasto Szczecin. Dzięki projektowi od lipca 2018 roku powstało 70 nowych miejsc w 3 istniejących publicznych żłobkach na terenie Szczecina. To żłobki na obszarach o największej ilości oczekujących na miejsca w takiej placówce: przy ulicy Włościańskiej, Kazimierza Królewicza, i Podhalańskiej. Projekt pozwolina podjęcie zatrudnienia, bądź powrót na rynek pracy aż 140 rodzicom, sprawującym dotąd opiekę nad dzieckiem, dla którego zabrakło miejsca w takiej placówce.

Żłobki w pełnej gotowości

W objętych wsparciem żłobkach przeprowadzono generalne remonty. To pozwoliło uzyskać bezpieczną przestrzeń dla pobytu małych dzieci. Ogromne wrażenie robi specjalistyczne wyposażenie. „To sprzęt na najwyższym poziomie” – mówi Ewa Stelmach, dyrektor żłobka „Jarzębinka” przy Podhalańskiej – „W każdym z trzech żłobków dzieci mają do swojej dyspozycji meble, zabawki, pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości małego dziecka. W Sali zabaw jest między innymi:  pianino, czy tzw. „magiczny dywan” – urządzenie interaktywne z zestawem ponad 200 gier dydaktycznych dla dzieci w wieku żłobkowym, stymulujących wszystkie sfery rozwoju małego dziecka. Ponadto, kąciki tematyczne i relaksacyjne”.

„Każdy żłobek objęty projektem ma SALĘ DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA” – dodaje pani Dyrektor – „To takie pomieszczenie przygotowane szczególnie z myślą o dzieciach zaburzonych sensorycznie. Są tu między innymi : basen podświetlany z kulkami, maty sensoryczne, ścieżki sensoryczne, lustra logopedyczne, urządzenia do manipulacji, łóżka wodne z efektami dźwiękowymi,  słupy wodne z efektami świetlnymi i dźwiękowymi, namioty relaksacyjne z wiązkami światłowodów. Takie sale mają służyć również dzieciom zdrowym w ramach zajęć relaksacyjnych, stymulujących, ogólnorozwojowych.Nad dziećmi czuwa wykwalifikowany personel opiekuńczy wspierany przez psychologa.  Na potrzeby projektu planowane jest zatrudnienie terapeuty zajęciowego. Ponadto nad żywieniem dzieci pracuje zatrudniony dietetyk, któremu niestraszne są nietolerancje czy alergie pokarmowe”.

W takim otoczeniu, pod opieką profesjonalnej kadry, dzieciom z pewnością niczego nie zabraknie. No, może oprócz sił do ciągłej zabawy! Rodzice zaś z powodzeniem będą mogli godzić życie zawodowe z rodzinnym!

Powyższy materiał dot. projektu: Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina, którego Wnioskodawcą jest Gmina Miasto Szczecin. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 4 mln 300 tys. zł.