„Radosne Przedszkole w Bobrowicach”

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 19 czerwca 2023

Drugi stycznia 2023 roku trwale zapisał się na kartach historii Przedszkola Gminnego w Bobrowicach, gdyż po wielu miesiącach ciężkiej pracy i włożonego w nią serca drzwi do przedszkola zostały otwarte. Tu nic nie jest przypadkowe, a każdy szczegół dokładnie przemyślany. Bogate zaplecze dydaktyczne, szerokie spektrum oferowanych zajęć ,a wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających dzieci i mądrze podążać za ich zainteresowaniami.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki pozyskaniu przez Gminę Sławno dotacji ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Radosne przedszkole w Bobrowicach” w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt o wartości ponad 1 mln zł, stanowi uzupełnienie projektu infrastrukturalnego w ramach Działanie 9.3 RPO WZ 2014-2020 „Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice” opiewającego na kwotę blisko 3 mln zł.

W ramach obu projektów w miejscu placu zabaw przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Bobrowicach wybudowane zostało nowoczesne przedszkole gminne. Architektura budynku nawiązuje do typowej wiejskiej zabudowy. Jednokondygnacyjny obiekt składa się z dwóch sal o powierzchni prawie 80 m kw. każda, połączonych ze sobą rozsuwaną ścianą. Każda sala posiada własny węzeł sanitarny oraz magazyn. Ponadto w przedszkolu znajdzie się zaplecze gastronomiczne: jadalnia i kuchnia, a także szatnia dla dzieci, hol, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia administracyjne i przestrzeń do pracy indywidualnej, m.in.: gabinet logopedy i pielęgniarki. Powstał także taras i ogród sensoryczny oraz plac zabaw dla maluchów. Zagospodarowany został również teren wokół przedszkola.

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Sławno zyskała finansowanie dla funkcjonowania  dodatkowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewnione wyżywienie oraz transport.

W ramach działań projektowych dofinansowano: realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, terapię logopedyczną, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, zajęcia sportowe, konsultacje z logopedą/ pedagogiem specjalnym, konsultacje z wychowawcami grup przedszkolnych.

Powyższy materiał dot. projektu „Rodzina jest najważniejsza”, którego wnioskodawcą jest Powiat Myśliborski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 1 026 355,00 zł.