Przedszkolo-żłobek już otwarty!

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 lutego 2019

Już minął ponad tydzień od kiedy najmłodsi mieszkańcy gminy Węgorzyno mogą cieszyć się z nowych zabawek, sprzętu czy wyposażenia, bawiąc się, ucząc się czy poznając świat w nowych, pięknych i kolorowych salach. Niektóre z tych dzieci po raz pierwszy stanęły za drzwiami żłobka lub przedszkola, czyniąc kolejny krok w stronę samodzielności.

Dzięki gospodarności władz gminy Węgorzyno już 28 stycznia br. rozpoczął funkcjonowanie, pierwszy w tej gminie żłobek, a nową siedzibę wraz ze zwiększoną ilością miejsc zyskało Publiczne Przedszkole im. „Króla Lwa” w Węgorzynie.

Niewystarczająca dostępność do systemu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz mała ilość miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego skłoniło władze gminy do sięgnięcia m.in. po środki z EFS. Dzięki kompleksowemu podejściu do rozwiązania tego problemu Gmina Węgorzyno pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, pochodzące z dwóch odrębnych osi priorytetowych: VI Rynek pracy oraz VIII Edukacja.

Szybki powrót na rynek pracy.

Utworzenie żłobka było odpowiedzią na właściwe zabezpieczenia potrzeb związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz szybszego powrotu do pracy rodziców czy opiekunów, co do tej pory nie było możliwe, gdyż tego typu usługi nie były dostępne na terenie tej gminy. Projekt zakłada, że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., dostępne będą 23 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, a trwałość projektu zapewnia ich funkcjonowanie przez co najmniej 2 lata od zakończenia projektu.

Ale nie tylko o powrót rodziców na rynek pracy tu chodzi!

Codziennie prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe i każde z maluszków uczęszczających do tego żłobka będzie mogło w nich uczestniczyć. Dzieci z trudnościami w rozwoju psychofizycznym zaś, będą mogły brać udział w zajęciach dodatkowych, w tym specjalistycznych, stymulujących rozwój psychoruchowy, wczesnego wspomagania i rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. To zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do zapewnienia, nie tylko prawidłowej opieki nad dziećmi, ale i odpowiednich warunków rozwoju umożliwi prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym i psychologicznym. Zabawki do piasku, domki, małe stoliki, poduchy sensoryczne, gruszki rehabilitacyjne, maty, ścianki manipulacyjne, zestawy sztucznych warzyw, owoców, zwierząt, bajki, zestawy materiałów plastycznych, pomoce do zajęć logopedycznych, chusta KLANZA, instrumenty muzyczne, czy sprzęt sportowy to jedne z wielu rzeczy, które zostały sfinansowane przy udziale funduszy europejskich. Trudno sobie wyobrazić jak wyglądają zajęcia muzyczno-ruchowe w wykonaniu najmłodszych dzieci, jak przebiega gimnastyka buzi i języka na zajęciach logopedycznych, czy gimnastyka korekcyjna podczas gier i zabaw z chustą KLANZA? Te i wiele innych zajęć zapewnione zostaną podczas trwania tego projektu.

A co z dziećmi w wieku przedszkolnym?

O tym też pomyślano w gminie Węgorzyno, zwiększając o 25 ilość dostępnych miejsc w przedszkolach. Dzięki środkom na realizację projektu, w ramach Działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej zaadaptowano pomieszczenia w budynku przedszkola publicznego, wyposażono sale i zakupiono materiały dydaktyczne m.in. gruszkę rehabilitacyjną, poduchy sensoryczne, labirynty, piórka, lustro logopedyczne z drążkiem sensorycznym i aplikacją do lustra, materiały dydaktyczne do zajęć gimnastyki korekcyjnej – maty, kształtki rehabilitacyjne, jeżyk, stolik sportowy z akcesoriami itp.

Jak wiemy, pierwsze lata życia dziecka to najważniejszy etap rozwoju i większość wrodzonych umiejętności: pracy w grupie, zdolność uczenia się rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dlatego też, wszyscy uczestnicy tego projektu uczestniczyć będą w warsztatach plastyczno-muzycznych KLANZA dla rodziców i dzieci pt. „Pory roku”, warsztatach teatralnych “Pleciuga” czy zajęciach z języka angielskiego i rytmice.

Więcej informacji o projekcie tutaj i tutaj!

Powyższy materiał dot. projektów: Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Węgorzyno poprzez adaptację pomieszczeń w nowo budowanym budynku Przedszkola Publicznego w Węgorzynie” wartość projektu wynosi 747 664,41 zł, przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 oraz projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata w Gminie Węgorzyno” wartość projektu wynosi 392 312,47 , przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.1.Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.