Przedszkole integracyjne – uczą się być razem

Dodano przez: Alicja Giszczak | 20 marca 2020

Kiedyś rzeczywiście było tak, że przedszkola służyły pracującym rodzicom, ale dziś nie to jest najważniejszą racją ich istnienia. Kiedy w XIX wieku powstawały pierwsze przedszkola, miały służyć przede wszystkim bezpiecznemu przechowaniu dzieci w czasie, gdy ich rodzice zajęci byli pracą. Jednak w II połowie XX wieku, razem z odkryciami dynamicznie rozwijającej się wtedy psychologii dziecka, przedszkola zaczęły zmieniać się z „przechowalni” i miejsc bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci w placówki służące ich rozwojowi.

Kiedy maluch wchodzi w trzeci rok życia, niejeden rodzic zastanawia się nad wyborem przedszkola. Czy publiczne, czy prywatne? Czy z możliwością wyboru dodatkowych zajęć, czy ograniczające się tylko do niezbędnego minimum, a więc zajęć ogólnorozwojowych?Z wielu stron można usłyszeć, że przedszkole jest świetnym miejscem, w którym dziecko stanie się samodzielne, a towarzystwo rówieśników zapewni mu harmonijny rozwój. Rodzice szukają, zbierają opinie, sprawdzają. Często wahają się między państwowym przedszkolem blisko domu, a prywatnym z dodatkowym programem zajęć.Wśród szerokiego repertuaru przedszkoli znajdują się przedszkola integracyjne. Przykładem takiego przedszkola na terenie miasta Szczecin jest przedszkole Nutka. Placówka rozpoczęła realizację projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w przedszkolu Nutka” w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w pełni zdrowe oraz dzieci wykazujące różnego typu choroby i zaburzenia.

Głównym założeniem projektu było utworzenie 3 nowych grup dla dzieci 3-4 letnich. Były to dwie grupy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jedna grupa dla dzieci zdrowych, łącznie dofinansowano 23 miejsca przedszkolne. Założeniem takiego podziału grup, było zastosowanie modelu integracji oraz edukacji włączającej. Chcieliśmy aby dzieci z niepełnosprawnościami uczyły się w małych komfortowych grupach, zaś w ramach nabywania kompetencji społecznych uczyły się wspólnego przebywania w grupie rówieśniczej – komentuje Pani Katarzyna Chomka – Walczak, Dyrektor ds. pedagogicznych w Przedszkolu Nutka. Mała grupa terapeutyczna oraz bogata oferta zajęć dodatkowych zaproponowanych dzieciom w ramach uczestnictwa w projekcie tj. hipoterapia, integracja sensoryczna, logopedia, terapia psychologiczno-pedagogiczna dała możliwość dzieciom szybkiego nadrobienia deficytów edukacyjnych i społecznych. Mierzalnym sukcesem projektu jest fakt że 60% dzieci które uczęszczały do grupy terapeutycznej są obecnie w grupie integracyjnej.

Dzięki prowadzonemu projektowi zyskaliśmy jako placówka kadrę w której zaszczepiliśmy potrzebę samokształcenia. Dzięki szkoleniom i kursom nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe – potwierdza Pani dyrektor.

Dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej nie mają wykształconych pojęć pełnosprawny – niepełnosprawny. Wszyscy są kolegami. Nie zawsze jednak, bo na przykład trudnej będzie dziecku nawiązać kontakt z rówieśnikiem, który nie mówi albo jest agresywny. I tu niezwykle ważną rolę pełnią nauczyciele.

Edukacja przedszkolna jest najlepszym i najwłaściwszym miejscem na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwojowych. Możemy bardzo szybko zauważyć, jak wielki postęp zrobiły dzieci z niepełnosprawnościami przez kilka miesięcy, od uruchomienia projektu i stworzenia grup integracyjnych, fantastycznie wpływa na nie obecność dzieci zdrowych.

Idea integracji jest ostatnio modna i rodzice chcą, żeby ich dzieci uczyły się w przedszkolach lub szkołach integracyjnych – mówią psychologowie. Trzeba jednak pamiętać, że dziecko nie z każdym rodzajem i stopniem niepełnosprawności będzie dobrze się czuło w placówce integracyjnej. Nie można jednak generalizować. Przypadek każdego dziecka trzeba rozpatrywać indywidualnie.

 

Powyższy materiał dot. projektu: „Rozwój edukacji przedszkolnej w przedszkolu Nutka” realizowanego przez MAJA Maria Konarska. Wartość projektu wynosi 802 865,00 zł, przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.