Pomoc mierzona potrzebami

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 maja 2018

Specjaliści alarmują, że rozwody, alkoholizm i przemoc to problemy, które niestety coraz częściej wpływają na dysfunkcje w rodzinach, także w województwie zachodniopomorskim. Fundacje, stowarzyszenia i samorządy robią, co mogą by wesprzeć rodziny, ale potrzebny jest czas i … pieniądze. Te zapewniają Fundusze Europejskie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki nim już wkrótce sporo się zmieni. Członkowie rodzin z naszego regionu zyskają profesjonalne wsparcie, które odmieni ich życie.

Rodzina jest jedną z najważniejszych wartości dla każdego z nas, dlatego wymaga szczegółowego i konsekwentnego wspierania. Od jej stanu zależy przyszłość i jakość naszego życia. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od kilku lat stara się wzmocnić działania służące rodzinie, dąży do poprawy jej kondycji i wizerunku – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

To właśnie Województwo Zachodniopomorskie jest wnioskodawcą aż czterech projektów wspierających dzieci i rodziny. Tym, co na pewno wyróżnia te inicjatywy na tle innych projektów, jest ich kompleksowość, bo właśnie wszystkie razem są w stanie odmienić los rodzin borykających się z problemami wychowawczymi, dzieci tracących poczucie bezpieczeństwa, wychowujących się w rodzinach zastępczych i wkraczających w samodzielne życie. Co jest gwarantem powodzenia tych właśnie projektów? Niezwykle bogaty wachlarz działań oraz – co niezwykle ważne – to, że wszystkie te projekty są napisane i realizowane, z wielką pasją i oddaniem, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. ROPS nie jest jedynie jedną z wielu komórek w strukturach Urzędu Marszałkowskiego. To ludzie, to spotkania, wspieranie, wspólne wyzwania, współpraca a przede wszystkim praca na rzecz dzieci i rodzin!

Kryzys w rodzinie

Opinia o tym, że współczesna rodzina się rozpada, powtarzana jest bez umiaru. Ale czy można myśleć inaczej, skoro na tysiąc nowo zawartych małżeństw w Polsce 300 kończy się rozwodem? Kryzys wyczuwamy też za każdym razem, gdy słyszymy o braku czasu dla dzieci, dla rodziny, spadku liczby urodzeń, coraz mniejszej chęci do formalizowania związków, nałogach i przemocy w rodzinie. Szereg zjawisk układa się w znaną z przekazów medialnych i dobrze oswojoną narrację o rozpadzie więzi międzyludzkich i tradycyjnej rodziny. Takie czasy – można by powiedzieć. Ale co zrobić by ten kryzys rozwiązać?

Kurs na rodzinę.

Coraz częściej słyszymy też, że źle wiedzie się wyłącznie niewykształconym ludziom pochodzącym z trudnych środowisk. Fakty jednak temu przeczą, a bieda utożsamiana z bezrobociem to tylko część prawdy. Ubóstwo dotyczy przede wszystkim rodzin i niewinnych dzieci. W ramach pomocy udzielanej przez ROPS rodziny te uczestniczą w treningu ekonomicznym, by móc jak najpełniej brać udział w życiu społecznym i by uzyskać jak największą własną samodzielność oraz zaradność życiową. Ponadto, rodziny, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci mogą liczyć na poradnictwo rodzinne i specjalistyczne, m.in. prawnika, terapeuty czy psychologa. W ramach Regionalnej Akademii Rodziny odbywają się również warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”, realizowany jest program terapii „Zdążyć przed rozwodem” oraz organizowane są Turnusy Aktywizujące dla Rodzin. Wszystko to po to, by zapobiegać rozpadowi rodziny i kierowaniu dzieci do rodzin zastępczych.

Najlepiej w rodzinie – jeśli nie w biologicznej, to w zastępczej.

Kiedy kryzys w rodzinie nie może zostać zażegnany w odpowiednim momencie i dziecko nie może pozostać ze swoimi rodzicami, często kierowane jest do miejsca najbardziej zbliżonego do rodzinnego domu: rodziny zastępczej. Każde dziecko potrzebuje bliskości, jeżeli znajdzie ją, znajdzie kogoś, z kim poczuje się bezpiecznie, to ma w życiu szansę. Może uczyć się jazdy na rowerze, może rozwijać swoje pasje, może robić rzeczy zwykłe i niezwykłe, wtedy wszystko jest możliwe. Dziecko, które się tylko boi i wstydzi, które nie ma w nikim oparcia i nie wie, co będzie jutro, może nie mieć szansy zrobić niczego podobnego. Już za kilka dni obchodzić będziemy Dzień Rodzica Zastępczego. Jest to zawód niezwykły, wykonywany z pasją i oddaniem. Dostrzegli to w szczególności pracownicy ROPS, którzy tworząc Akademię Relacji. Rodzice zastępczy mogą tu skorzystać m.in. z poradnictwa prawnego czy szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji rodzic-dziecko, czy agresji wśród dzieci.

Etaty dla mamy i taty.

To, że rodzice zastępczy są na wagę złota już wiemy. Wiemy też z przekazów w mediach, że nadal są poszukiwani kolejni kandydaci. ROPS w ramach pomocy rodzinie utworzył również Akademię Dobrego Rodzica Zastępczego, w której osoby przygotowujące się do tej roli mogą liczyć na pomoc, dzięki której zdobędą i przećwiczą umiejętności związane z wychowaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. Chodzi m.in. umiejętności opiekuńcze, umiejętności wzmacniania więzi z rodziną naturalną czy pracy zespołowej dla dobra dziecka. Akademia daje też możliwość odbycia 10-godzinnych praktyk w funkcjonujących już rodzinach zastępczych.

Drzwi do samodzielności.

Dużo miejsca poświęciliśmy na opisanie sytuacji dzieci. A co z młodzieżą, która rozpoczyna samodzielne życie? I tu właśnie pojawiają się schody. Dodajmy – bardzo strome. Ale i na to rady szuka ROPS – tworząc „Akademię usamodzielniania” w ramach której młodzież uczestniczy w szkoleniach m.in. ze sposobów radzenia sobie z agresją i złością, funkcjonowania w stresie, szukania pierwszej pracy czy prowadzenia gospodarstwa domowego. Młodzi ludzie musi nauczyć się podejmować wyzwania, podnosić się po niepowodzeniach, prosić o pomoc, kiedy jej potrzebują. To właśnie jest samodzielność. Kadra podpowiada: spróbuj, bo warto! To coś więcej niż warsztaty, to grupa wsparcia! Niezwykle ważne w procesie usamodzielniania jest oczywiście również mieszkanie. W Łobzie, Szczecinku i Wałczu powstają mieszkania treningowe, w których zamieszka 48 osób. Będą one również mogły korzystać np. ze szkoleń, pomocy prawnika czy doradcy zawodowego.

Dzięki realizacji takich projektów pozytywnie zmienia się także obraz ośrodków pomocy społecznej. Największą wartością jest jednak to, że ich podopieczni otrzymują dopasowaną do swoich potrzeb pomoc, dzięki której mogą zmienić swoje życie. Naszym zdaniem warto inwestować w tego typu inicjatywy. A Wy co o tym sądzicie?

Powyższy materiał dot. projektu: „Nawigator samodzielności”, „Kurs na Rodzinę”,Akademia Rodzica Zastępczego” i Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa Zachodniopomorskiego” którego Wnioskodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie. Przedsięwzięcia realizowane są w ramach Działania 7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020